Akadeemilise eetika komisjon

Akadeemilise eetika põhimõtete võimaliku rikkumise kahtluse korral on ülikooli liikmetel õigus küsida nõu juhendajalt, kolleegilt, õppetooli juhilt või instituudi volitatud töötajalt ning vajadusel teavitada konfidentsiaalselt ja kirjalikus vormis  ülikooli akadeemilise eetika komisjoni esimeest. Instituutide volitatud töötajate (akadeemilise eetika nõustaja) käsitletud juhtumite anonüümselt kirjeldatud info säilitatakse dokumendihaldussüsteemis.

Komisjon püüab oma tegevuses tuvastada juhtumiga seotud süsteemseid puudujääke ja teeb ettepanekuid, mis aitaksid neid edaspidi vältida.

 


Eesti Maaülikooli akadeemilise eetika komisjon

 

Komisjoni esimees

Eve Veromann, professor

 

Komisjoni liikmed

Tarmo Niine, lektor
Kalev Jõgiste, vanemteadur
Kaarel Soots, lektor
Andres Soosaar, Tartu Ülikooli  bio- ja siirdemeditsiini instituudi külalisdotsent, meditsiiniteaduste valdkonna teaduseetika nõustaja

 

Komisjoni asendusliikmed

Elisabeth Dorbek-Kolin, doktorant, assistent
Külli Hovi, lektor
Evelin Jürgenson, dotsent
Tanel Kaart, professor
Katrin Kaldre, nooremprofessor
Mait Kriipsalu, professor
Lauri Laanisto, vanemteadur
Katrin Lemsalu, lektor
Helis Luik-Lindsaar, lektor, teadur
Leo Luks, dotsent
Sandra Metslaid, teadur
Maire Nurmet, dotsent
Erwan Rauwel, professor
Protima Rauwel, professor
Märt Reinvee, spetsialist
Alo Tänavots, lektor

 

Hea akadeemiline tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine Eesti Maaülikoolis

Lisa 1. Akadeemilise eetika komisjoni moodustamine, tegevuse korraldus ja põhimõtted ning kahtluste ja kaebuste menetlemise kord

Lisa 2. Hea akadeemilise tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine