Kelle poole pöörduda

Akadeemilise eetika põhimõtete võimaliku rikkumise kahtluse korral on ülikooli liikmetel õigus küsida nõu juhendajalt, kolleegilt, õppetooli juhilt või instituudi volitatud töötajalt ning vajadusel teavitada konfidentsiaalselt ja kirjalikus vormis ülikooli akadeemilise eetika komisjoni esimeest. Instituutide volitatud töötajate (akadeemilise eetika nõustaja) käsitletud juhtumite anonüümselt kirjeldatud info säilitatakse dokumendihaldussüsteemis.

 

 

Instituutide volitatud töötajad hea teadustava põhimõtete rakendamise küsimustes:
 

metsanduse ja inseneeria instituudi vanemlektor Märt Reinvee (MI direktori korraldus 1-9.MI/6)

põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Karin Kauer (PK direktori korraldus 1-9.PK/14) ja vanemlektor Leo Luks (MS direktori korraldus 1-9.MS/10)

veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi  nooremprofessor Katrin Kaldre (VL direktori korraldus 1-9.VL/1)


Eesti Maaülikooli akadeemilise eetika komisjon

Komisjoni esimees
Eve Veromann, professor
 

Komisjoni liikmed
Tarmo Niine, lektor
Kalev Jõgiste, vanemteadur
Kaarel Soots, lektor
Andres Soosaar, Tartu Ülikooli  bio- ja siirdemeditsiini instituudi külalisdotsent, meditsiiniteaduste valdkonna teaduseetika nõustaja

 

Hea akadeemiline tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine Eesti Maaülikoolis

Lisa 1. Akadeemilise eetika komisjoni moodustamine, tegevuse korraldus ja põhimõtted ning kahtluste ja kaebuste menetlemise kord

Lisa 2. Hea akadeemilise tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine

Ettepanekute ja kaebuste menetlemise kord Eesti Maaülikoolis