Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Eesti Maaülikool (edaspidi: EMÜ) puutub oma tegevuse käigus kokku füüsilise isiku andmetega, milles igasugused seotud või seostatavad andmed on isikuandmed.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Eesti Maaülikoolis

Personal Data Processing Policy at Estonian University of Life Sciences

 

EMÜ teostab oma tegevuse käigus isikuandmetega mitmesuguseid toiminguid ehk töötleb isikuandmeid, mida on võimalik:

 • avalikustada;
 • edastada;
 • koguda;
 • kasutada;
 • korrastada;
 • säilitada;
 • muuta;
 • salvestada;
 • sulgeda;
 • kustutada;
 • hävitada.


Tagame, et

 • isikuandmeid kogutakse ainult ausal ja seaduslikul teel;
 • töödeldavad isikuandmed on ajakohased ja täielikud;
 • isikuandmete kaitseks on rakendatud teabeturbe meetmed;
 • isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks;
 • isikuandmeid kogutakse ainult ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 • andmesubjektile võimaldatakse tema andmetele juurdepääs ning vajadusel nende parandamine.

 

EMÜ-s tagatakse juurdepääs teabele teabenõude täitmisega ja teabe avalikustamisega ülikooli veebilehel, mille avalik dokumendiregister võimaldab tutvuda dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut ja vaadata juurdepääsupiiranguga dokumentide metaandmeid.

Teabenõude korras andmete väljastamise eest paberkandjal võib isikuandmete töötleja alates 21. leheküljest nõuda tasu 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

 

Isikuandmete kaitse ja neid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda EMÜ andmekaitsespetsialisti Monika Ojakivi poole (andmekaitse@emu.ee; tel 731 3200).