Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikoolist 

Eesti Maaülikool, mis asub mõnusa õhkkonnaga rohelises linnakus, on tööandjaks üle 1000 töötajale. Kuulume põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 54. kohal. Meie vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika- ja inseneriteaduste koostoimes. Olete oodatud liituma meie ülikooliperega!   

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 01.01.2025.

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Taimebioloogia professori ametikoht kaasprofessori karjääriastmel (tenuurirajal) 1,0

 

Metsanduse ja inseneeria instituut

Puidukeemia ja biorafineerimise professori ametikoht nooremprofessori karjääriastmel (tenuurirajal) 1,0

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Tõuaretuse ja biotehnoloogia professori ametikoht professori karjääriastmel (õppetooli juht) 1,0

Kalade parasitoloogia teaduri ametikoht teaduri karjääriastmel 1,0

 

Kandideerimisdokumendid palume esitada kirjalikult e-posti aadressil konkurss@emu.ee eesti või inglise keeles. Professori ametikoha kandidaat esitab kandideerimisdokumendid eesti ja inglise keeles. Erandina võib kandideerimisdokumendid esitada ainult inglise keeles, kui ametikoha täitjalt ei eeldata eesti keele oskust. Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15. septembril 2024.

 

Kandideerimisel nõutavad dokumendid:

1)            avaldus rektori nimele;

2)            elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö ja täienduskoolituse kohta;

3)            haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri. Kui kandidaadi kõrgharidus on omandatud välismaal, küsib konkursi läbiviija akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;

4)            viide Researcher ID / ORCID / Google Scholar andmebaasile; 

5)            professori ametikohale kandideerija esitab lisaks töötamisperioodi visiooni ja eesmärgid (kuni 1500 sõna);

6)            muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

Juhul, kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, tuleb see koostada EMÜ veebilehel oleva vormi põhjal.

Professori ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Esmakordselt professori ametikohale kandideerijale on avaliku loengu pidamine kohustuslik juhul, kui seda ei ole tehtud varem dotsendiks või kaasprofessoriks kandideerimisel.

Ametikoha täiendavaid nõudeid lisaks üldistele nõuetele on kirjeldatud tööülesannete kirjelduses, mis on loetav ametikohale klõpsates.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta personali peaspetsialistilt, e-post konkurss@emu.ee.

 

Konkursi aluseks olevad dokumendid:

Eesti Maaülikooli akadeemilise karjääri korraldus

Akadeemiliste töötajate määrajad