Mitte-akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikooli personaliosakond võtab tööle

personaliarvestuse spetsialisti

Töö kirjeldus

 • ülikooli personaliarvestuse pidamine nii registrites kui personaliarvestuse programmis Microsoft Dynamics AX
 • puhkuste arvestuse pidamine, nõustamine
 • personalialase informatsiooni kogumine ja dokumentatsiooni koostamine, süstematiseerimine ja haldamine
 • informatsiooni esitamine töötajate liikumise kohta Maksu- ja Tolliametile, Politsei- ja Piirivalveametile ning Eesti Töötukassale
 • personalialase statistilise aruandluse ja analüüside koostamine

Nõudmised kandidaadile

 • rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad
 • tööseadusandluse tundmine
 • dokumendihalduse alased teadmised
 • väga hea eesti keele oskus, inglise ja vene keele valdamine suhtlustasandil
 • väga hea arvuti kasutamise oskus (andmebaaside loomine ja- kasutamine)
 • püsivus, kannatlikkus, täpsus, süsteemsus, korrektsus
 • iseseisvus, aja- ja tegevuste planeerimise oskus
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea pingetaluvus, abivalmidus, sõbralikkus

Ülikool pakub:

 • enesearendamise võimalusi
 • huvitavat pingelist tööd
 • häid töötingimusi
 • võimalust töötada sõbralikus ja töökas kollektiivis.

Kasuks tuleb personalialane töökogemus ja dokumentide arhiveerimise oskus
Tööleping saab olema tähtajaline, lapsehoolduspuhkuse ajaks
 

Lisainfo:

Mare Maruste, tel +372 5013212, e-post. mare.maruste@emu.ee

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 20.05.2019 aadressile: personalijuht@emu.ee