Kontakt

TÖÖTAJAD

 

 

 

 

Sille Rebane

Rohelise ülikooli strateegia juht

E-mail sille.rebane@emu.ee  

Telefon: (+372) 56111702

 

 

 

 

 

TÖÖRÜHM

Rohelise ülikooli põhimõtete ja teemade integreerimine ülikooli tegevusse toimub üliõpilaste ja töötajate vabatahtlikkuse alusel.

 

Rohelise ülikooli strateegia ja tegevuste elluviimiseks moodustati 23. august 2023. a rektori korraldusega nr 1-9.RR/64 töörühm, kuhu kuuluvad instituutide, tugistruktuuride ja üliõpilaste esindajad:

1. Ametikohast tulenev rektor, töörühma juht;

2. Sille Rebane – rektoraat, rohelise ülikooli strateegia juht;

3. Siret Kapak – haldusosakond, keskkonna peaspetsialist;

4. Elis Vollmer – põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taastuvenergiakeskus, juhataja;

5. Annika Soomelt – põllumajandus- ja keskkonnainstituut, lektor;

6. Mait Kriipsalu – metsanduse ja inseneeria instituut, professor;

7. Merlin Raud – metsanduse ja inseneeria instituut, teadur;

8. Allan Kaasik – veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, kaasprofessor;

9. Kristi Kerner – veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, õpetaja;

10. Linnar Pärn – arendusjuht;

11. Sigrit Dugin – personaliosakond, töökeskkonna peaspetsialist;

12. Kristina Kurm – turundus- ja kommunikatsiooniosakond, kommunikatsioonijuht;

13. Karoli Kõiv – õppeosakond, välissuhete spetsialist;

14. Eesti Metsaseltsi esindaja;

15. Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi esindaja.

 

 

TÄIENDAVAD TÖÖRÜHMAD

1. Jäätmekäitluse töörühma eesmärk on rakendada ringmajanduse ja zero waste-põhimõtteid ülikooli jäätmekäitluses nii, et jäätmekäitlus kaasajastatakse ja seda edendatakse, sh viiakse jäätmekäitluse tase selleni, et jäätmete teket osatakse vältida, vähendada ja kohapeal või koostööpartnerite juures väärindada. Eesmärgi saavutamiseks järgitakse rohepõhimõtteid igas tegevuses, sh teenustes ja hangetes.

2024. aasta suuremad plaanid puudutavad laborite ja töökodade tava- ja ohtlike jäätmete kaardistust ja analüüsi. Lisaks Zero Waste kriteeriumite ja EMÜ jäätmekäitluse kaardistust, sh hankeid. Samuti pannakse rõhku kraanivee populariseerimisele jms.

 

Töörühma eestvedajaks on Siret Kapak ja töörühma liikmed on Mait Kriipsalu, Kersten Piir, Sigrit Dugin ja Sille Rebane.

 

2. ÜRO säästva arengu eesmärkide ehk UN SDG (ingl k United Nations Sustainable Development Goals) töörühma eesmärk on kaardistada Eesti Maaülikooli (EMÜ) tegevused Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni säästva arengu eesmärkide valguses ning seada eesmärgid, kuidas EMÜ tegevusi selles vallas paremini ja eesmärgipäraselt suunata. Seatud eesmärke ja tegevusi suunatakse läbi EMÜ teaduse ja õppetöö põhimõtete ning nende rakendamine on oluline osa ülikooli missioonist. Selle tulemusena EMÜ teadlaste ja õppejõudude töö keskendub olulistele valdkondadele, mis aitavad kaasa säästva arengu eesmärkide saavutamisele ning on selgem, kuidas panustab EMÜ Eesti säästva arengu eesmärkide täitmisesse riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" elluviimisel.

2024. aastal tehakse kindlasti ülikoolis säästva arengu eesmärkide kaardistus ja analüüs. Samuti püütakse paika panna kindlad eesmärgid ja tegevused ning mõeldakse võimalike koostöö kohtade üle teiste ülikoolidega, sh erinevad võrgustikud ja programmid.

 

Töörühma eestvedajaks on Elis Vollmer ja töörühma liikmed on Sille Rebane, Katrin Kepp, Kalev Sepp ja Ina Järve.