Süsiniku jalajälg

Süsiniku jalajälg

 

KHG (kasvuhoone gaaside) jalajälje arvutamine on oluline, sest võimaldab ülikoolil ja ettevõtetel üldisemalt analüüsida ja aru saada nende tegevusest tulenevast KHG kogusest. Samuti võimaldab see neil ka tuvastada võimalusi süsinikuheitmete vähendamiseks ja jätkusuutlikkuse parandamiseks.

 

Eesti Maaülikool (EMÜ) otsustas 2023. aastal alustada KHG jalajälje arvutustega ning baasaastaks võeti 2022. aastal. Arvutamise käigus uuriti Eesti Maaülikooli 2022. aaasta KHG heitmeid ja sidumist. Samuti vaadati, et kuidas erinevad andmed saadi ning analüüsitakse, mida saaks teha täpsemate andmete saamiseks tulevikus. Jalajälje hindamise eesmärk on anda väärtuslikku teavet EMÜ tegevuste muutmiseks keskkonnasõbralikumaks. Baasaasta tulemused on nüüd teada ning kokkuvõte on leitav siit. Hetkel on pooleli 2023. aasta jalajälje arvutused.