Baltic Agro stipendium

Toetamaks põllumajandushariduse omandamist kuulutab AS Baltic Agro
koos EMÜ Joosep Tootsi Fondiga välja konkursi

Baltic Agro stipendium

taotlemaks toetust järgmistele uurimisteemadele:

•   Taimetoitainete tasakaal põllul ja aias
•   Loodushoidlik taimekaitse
•   Söötmine ja looma tervishoid
•   Bioenergeetika
•   Põllumajanduslikud teenustööd

 

Osaleda võib nii tehtavate uurimistöödega kui ka alles planeeritavate teemadega. Kriteeriumiks on see, et teema oleks uudne, praktiliselt rakendatav, üldsusele huvipakkuv.

Stipendiumite suurus: 1000 eurot teemale.

 

Taotlused teemade ülevaatega ühel A4 lehel saata aadressidel tootsifond@emu.ee ning margus.ameerikas@balticagroestonia.com. Taotluste esitamise tähtaeg on 22. september.

 

Töid hindab AS Baltic Agro ja Joosep Tootsi Fondi ühisžürii. 

Stipendiumitega toetatud uurimismaterjale on Baltic Agro-l õigus kasutada õppepäevadel, koolitustel ja trükistes.

 

Küsi lisainfot aadressil tootsifond@emu.ee või telefonil 5210052.