Soutwestern Advantage stipendium

Southwestern Advantage ettevõtliku noore stipendium

Sihtasutus Southwestern Advantage missiooniks on olla suurim investeerimispõhimõtetel tegutsev heategevusfond Ida-Euroopa riikides, mis aitab noori teadmiste omandamisel ja iseloomu arendamisel, et nad saaksid täita oma unistusi elus. Aitame Euroopa noortel omandada paremat ettevõtlusharidust ja jagame investeerimisteadmisi neile, kel puuduvad selleks võimalused. Töötame selle nimel, et vähendada ja vältida vaesust.

 

I ÜLDSÄTTED

 1. Southwestern Advantage ettevõtliku noore stipendiumikonkursi eesmärk on toetada Eesti ettevõtlike noorte õpinguid ja ettevõtmisi. Stipendium on mõeldud Eesti kodakondsusega aktiivsele ja ettevõtlikule bakalaureuse taseme üliõpilasele.
 2. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse samaaegselt välja Tallinna Tehnika Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Estonian Business Schooli ja Eesti Maaülikooli erinevates infokanalites.
 3. Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning Eesti Maaülikooli elektroonilistes infokanalites.
 4. Stipendiumi allikaks on Southwestern Advantage SA poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond ülekantav summa.
 5. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord õppeaasta jooksul.
 6. Southwestern Advantage SA paneb välja ühe stipendiumi.
 7. Ühe stipendiumi suurus on  2000 eurot ning makstakse välja ühes osas.
 8. Väljamaksmine toimub üliõpilase näidatud arveldusarvele hiljemalt 30. märts. 
 9. Stipendiumile kandideerimiseks viiakse läbi konkurss 2024. a kevadsemestril, konkursile kandideerimise tähtaeg on 1. veebruar – 1. märts.

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

Eeldused stipendiumile kandideerivale üliõpilasele:

 1. Immatrikuleeritud Eestis akrediteeritud ülikoolis ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel.
 2. Positiivse ellusuhtumisega aktiivne ja ettevõtlik noor (22. aastane või noorem).
 3. Osaleb aktiivselt vabatahtlike organisatsioonide tegevuses või tegeleb (soovib tegeleda) ettevõtlusega.
 4. Head õppetulemused.

 

 

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 1. Motivatsioonikiri (üks A4) - tutvustus endast, tuues välja oma tugevused, tähelepanuväärsemad saavutused, koolivälised tegevused, varasem töökogemus, kokkupuuted ettevõtluse ja juhtimisega. Eesmärgid ja visioon tulevikuks ning kuidas plaaniks kasutada stipendiumi;
 2. Curriculum vitae;
 3. Õpingutulemuste väljavõte (õppeinfosüsteemist);
 4. Soovitus õppejõult, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud);

Taotlus koos lisadega esitada hiljemalt 1. märtsiks märksõnaga „Southwestern Advantage ettevõtliku noore stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

 1. Stipendiaadi valimisel pööratakse eelkõige tähelepanu kandidaatide varasematele saavutustele, aktiivsusele, suhtlusoskusele ja ambitsioonile.
 2. Parimatele avalduse esitanud tudengitele pakutakse võimalust osaleda stipendiumi rahastaja poolt korraldataval ettevõtlus- ja juhtimisteemalisel koolitusel. Koolituse eesmärk on pakkuda noortele võimalust omandada uusi teadmisi, kohtuda teiste ettevõtlike stipendiumi taotlejatega ning stipendiumi rahastajal kohtuda stipendiumi taotlejatega.
 3. Parimate kandidaatide hulgast valitakse stipendiaat hiljemalt 15. märtsiks.