Ajakiri Maaülikool

Eesti Maaülikooli ajakiri ilmub kord kvartalis.

Tiraaž 750.

Trükk Vali Press

 

Vastutav väljaandja: Risto Mets, 731 3044

Toimetaja:

 

Postiaadress:

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014