COVID-19 juhised

Koroonaviirus: juhised Eesti Maaülikoolis

Info värskendatud 21.01.2021

 

Õppetöö korraldus alates 1. veebruarist 2021

Rektori 18.01.2021. a välja antud korralduse kohaselt toimub kevadsemestri õppetöö distantsõppe vormis. Erandina on lubatud auditoorne õpe praktiliste tööde läbiviimiseks, mis vajavad kohapeal kasutatavaid erivahendeid (laborseadmed, -vahendid jms). Auditoorse õppe läbiviimisel jääb kehtima nõue, et ruumi täituvus tohib olla ruumi mahutavusest kuni 50% ning koos võivad osaleda ainult ühe õppekava üliõpilased.

Ülikooli hoonetes maski kandmine on jätkuvalt kohustuslik. Maski olemasolu eest vastutavad üliõpilased ise, töötajale tagab maski vahetu juht.

Õppejõud registreerib auditoorses õppes kohalviibivate üliõpilaste osaluse.

Ülikool jälgib ja hindab olukorda iga päev ning loodame, et kevade poole saame järk-järgult auditoorse õppe osakaalu suurendada.

 

Juhised 4. jaanuarist kuni 31. jaanuar 2021

Lähtudes valitsuse otsusest andis Eesti Maaülikooli rektor välja korralduse, mille alusel toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestri õppetöö sh eksamid ja arvestused kuni semestri lõpuni (s.o 31.01.2021) ainult distantsõppe vormis. Ülikooli hoonetes auditoorset õppetööd ei toimu ning hooned on suletud üliõpilastele ja avalikkusele.

Täpsem info nimetatud perioodil toimuva õppetöö kohta saadetakse üliõpilastele kas instituudi õppekorralduse või õppeaine õppejõu poolt.

 

Juhised 14.detsembrist 2020 kuni 3. jaanuar 2021

Lähtudes valitsuse otsusest andis Eesti Maaülikooli rektor välja korralduse, mille alusel alates 14. detsembrist 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestri õppetöö sh eksamid ja arvestused ainult distantsõppe vormis. Ülikooli hoonetes auditoorset õppetööd ei toimu ning hooned on suletud üliõpilastele ja avalikkusele.

Täpsem info nimetatud perioodil toimuva õppetöö kohta saadetakse üliõpilastele kas instituudi õppekorralduse või õppeaine õppejõu poolt.

 

Juhised kuni 14. detsembri 2020. a korralduseni:

Eesti Maaülikooli rektori korraldusega on alates 24. novembrist 2020 ülikooli liikmeskonna tervise kaitseks kehtestatud ülikooli hoonetes järgmised nõuded:

 1. Ülikooli hoonetes on töötajatel ja üliõpilastel kohustuslik kanda maski (välja arvatud Vabariigi Valitsuse poolt välja toodud kitsendused). Üliõpilased vastutavad ise maski olemasolu eest. Töötajale tagab maski vahetu juht.
 2. Töö ja õpe tuleb korraldada selliselt, et isikute vahel on tagatud vähemalt 2 m vahe ja ruumi/auditooriumi täituvus on maksimaalselt 50%.

 3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja on kehtiv kuni Vabariigi Valitsuse korralduste ja otsuste muutmisteni.

Korralduse aluseks on Eesti Maaülikooli põhikirja § 16 lg 3.

 

Üldised juhised

Nakkuse vältimiseks tuleb eelkõige järgida Terviseameti juhiseid.

 • Kui tunned ennast haiglasena, siis püsi kodus ning võta ühendust oma perearstiga.
 • Desinfitseeri ja pese käsi igal võimalusel. Väldi silmade, nina ja suu katsumist.
 • Kasutatud ühekordne mask viska ainult selleks ettenähtud ning märgistatud prügikasti.
 • Hoia distantsi.
 • Soovitame kõigil enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. Selle abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist SARS-CoV-2 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Rakendus lae alla hoia.me

 

Üliõpilasele

 • Kui tunned ennast haiglasena, siis püsi kodus ning võta ühendust oma perearstiga. Teavita ka oma õppejõudu ja uuri, millised on võimalused puuduva osa järgi tegemiseks või, millised on võimalused õppetööl osaleda kaug- või e-meetodil. Haigusnähtudeta või kergete haigusnähtudega karantiinis olemine ei tähenda õppetööst vabastust. Õppejõul on õigus haigusnähtudega üliõpilane õpperuumidest ära saata.

 • Desinfitseeri ja pese käsi igal võimalusel. Väldi silmade, nina ja suu katsumist. Auditooriumis desinfitseeri enda järel ka kokkupuute pinnad. Ülikool tagab nii õppehoonete üldkasutatavates ruumides kui ka õpperuumides vastavad desinfitseerimisvahendid.

 • Maski kandmine on kohustuslik. Kanna maski, et kaitsta ennast, kaasüliõpilasi ja õppejõudu.

 • Kasutatud ühekordne mask viska ainult selleks ettenähtud ning märgistatud prügikasti. Võimalusel kanna korduvkasutatavat maski.

 • Hoia distantsi.

 • Õppehoonetes ja ühiselamus väldi kogunemisi, kursusekaaslastega rühmatöö tegemiseks kasuta pigem videosilda või mõnda teist veebipõhist lahendust.

 • Varu kannatust juhuks, kui tunniplaani tuleb ootamatusi või muudatusi. Ülikool jälgib pidevalt olukorda ning kohandub vastavalt olukorrale.

 • Ülikoolielu on kindlasti põnev ning ees on ootamas vahvad üritused, kuid siiski väldi suuremates seltskondades kohtumisi, kogunemisi või pidutsemisi.

 • Informeeri koheselt ülikooli (oma instituudi õppekorralduse spetsialisti, kontaktid leiad SIIT) kui oled kas ise nakatunud SARS-CoV-2 viirusesse või oled kokku puutunud nakatunuga või pead olema eneseisolatsioonis. Ülikool saab nii operatiivselt kohe tegutseda ning rakendada abinõud õppe ümber korraldamiseks. Kui elad ühiselamus, siis teavita ka ühiselamu töötajat.

 • Ära ehmu, et iga loengu, seminari või laboripraktikumi alguses palutakse Sul ennast registreerida. See kõik on vajalik selleks, et saaksime võimalikult kiiresti nakatumiskahtlusele jälile.

 • Soovitame kõigil enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. Selle abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist SARS-CoV-2 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Rakendus lae alla hoia.me

 • Maaülikool soovitab lähiajal igasugusest reisimisest võimalusel hoiduda. Isiklike ja õpirändega seotud vältimatute reiside planeerimisel tuleb lähtuda Välisministeeriumi antud soovitustest. Isiklikel põhjustel reisimine ja sellest tulenevad piirangud ei vabasta õppetööst.

 • Kui kuulud haiguse riskirühma, pea nõu õppekorraldusspetsialisti ja õppekava juhiga võimaluste üle õppekava läbimiseks.