Pressiteated

Eesti Maaülikool kuulutab välja rektori valimised

Esmaspäevast, 25. juunist kuni 5. septembrini saab esitada kandidaate Eesti Maaülikooli rektori ametikohale. Rektori valimised toimuvad 28. septembril.

„Rektorikandidaadi ülesseadmiseks tuleb valimiskomisjonile esitada ettepanek, millele lisatakse kandidaadi sobivuse põhjendus koos oluliste elulooliste andmetega,“ selgitas Eesti Maaülikooli akadeemiline sekretär Lea Michelson. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti teel) eesti keeles. Kõik dokumendid peavad olema dateeritud ja allkirjastatud ettepaneku esitaja või teda esindava isiku poolt. Paberil esitatav ettepanek edastatakse kinnises ümbrikus, millel on märksõna ”Rektorikandidaat”, ülikooli kantseleisse akadeemilise sekretäri nimele (Tartu, Kreutzwaldi 1a, ruum 114) või saadetakse posti teel aadressil Kreutzwaldi 1a, 51014 Tartu. Digitaalselt esitatav ettepanek saadetakse e-posti aadressile: lea.michelson@emu.ee.

Rektorikandidaate võivad valimiskomisjonile esitada Eesti Maaülikooli akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogud, üliõpilasesindus, Eesti Maaülikooli ametis olev rektor ja  endised rektorid ning teiste avalik-õiguslike ülikoolide ja Eesti teadusasutuste nõukogud. Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.

Kandidaadid registreerib rektori valimiskomisjon koosseisus professor Andres Kiviste (esimees),  professor Haldja Viinalass, professor Ingmar Ott, keelekeskuse juhataja Ülle Sihver ja üliõpilaste esindaja Gerlin Järvela.

Rektor valitakse ülikooli valimiskogu poolt viieks aastaks. Valimiskogu liikmeteks on kõik ülikooli nõukogu liikmed, kõikide akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogude liikmed, kõik ülikooli korralised professorid, dotsendid, juhtivteadurid, vanemteadurid ning üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad. 

Rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2013.

Rektori valimiste ajakava:
5. september 2012. a kell 16.00 – kandidaatide esitamise lõpptähtaeg
21. september kell 15 – rektorikandidaatide väitluskoosolek EMÜ aulas
28. september 2012 kell 12 – rektori valimised EMÜ aulas
24. jaanuar 2013 kell 12 – rektori inauguratsioon EMÜ aulas

Lisainfo: Lea Michelson, EMÜ akadeemiline sekretär, tel 731 3063