Uudised

Eesti Maaülikool ja Tallinna Loomaaed panustavad koos liigikaitsesse ja parandavad loomade tervishoidu

Neljapäeval, 10. septembril allkirjastavad Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal koostöölepingu, mille eesmärgiks on vastastikuse teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja keskkonnahariduse edendamine.

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen avaldas lootust, et lisaks ülikooli vastutusvaldkondade alus- ja rakendusuuringutele ning erialastele konsultatsioonidele saab maaülikool kaasa aidata loomaaia liigikaitseuuringute labori töö edendamisele, seda eriti sigimisbioloogia ning geneetikauuringute osas: „Koostöö on kindlasti oluline, et anda mõlemapoolne panus metsloomade ja eksootiliste loomade tervishoiule, samuti eksootiliste ja ohustatud liikide laboriuuringute võimekuse suurendamisele Tallinna Loomaaias.“

Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal väljendas veendumust, et koostoimimisel saab olema suur ja avalikkusele oluline sünergeetiline efekt: „Loomaaed pakub unikaalseid võimalusi fundamentaalsete ja rakendusuuringute teostamiseks väga erinevates loodusega seotud valdkondades, on väga hea praktikabaas maaülikooli tudengitele ning suurepärane võimalus keskkonna ja loodushariduse hüppeliseks edendamiseks.”

Lepinguga näevad koostööpartnerid ette koostööd bioloogilise mitmekesisuse, loomaaianduse, liigikaitse ja loodushariduse, veterinaaria ja laboriuuringute ning keskkonnasäästliku majandamise valdkonnas, samuti korraldatakse ühiselt seminare ja konverentse ning koolitusi.   

Lepingu allkirjastamine toimub kell 13.00 Tallinna Loomaaia uues keskkonnahariduskeskuses.