Uudised

Järelkonkurss magistriõppe õppekavadele

Eesti Maaülikool kuulutab välja järelkonkursi magistriõppe õppekavadele. Järelkonkurss toimub nendel õppekavadel, kus on 18. augusti seisuga täitmata õppekohad. Esialgne nimekiri avalikustatakse Eesti Maaülikooli kodulehel 29. juulil ja see täieneb kuni 18. augustini.

Olulised kuupäevad:

Avalduste vastuvõtt toimub vahemikus 22. – 28. august.

30. augustil kell 10 toimub vastuvõtukatse neile, kelle eelmise õppeastme haridus ei kuulu vastuvõtueeskirja lisa 2 järgi nende hulka, kellel arvestame kandideerimiseks eelmise õppeastme lõputöö või -eksami hinnet.

30. augustil hiljemalt kell 16.00 avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.

Kandidaatidel on õppimatuleku kinnitamiseks aega 1 päev.

Kõrghariduse esimese astme (bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse- ja integreeritud õppe) õppekavadel järelkonkurssi ei toimu.