Pressiteated

Konverents „Terve loom ja tervislik toit 2017“ keskendub toidu tootmisele

1.-2. märtsil toimub Eesti Maaülikooli peahoones veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi iga-aastane konverents „Terve loom ja tervislik toit 2017“. Üheksas teaduskonverents paneb tänavu tavapärasemast enam rõhku toidu tootmisele ja teadusele.

 „Maaülikool on Eesti biomajanduse arengu suunajana vastutav põllumajanduse, keskkonna, metsanduse, toidu ja tervise, tehnika ja tehnoloogia ning maamajanduse valdkondade eest. Tinglikult võib nimetada käesolevat aastat instituudis toiduga seotud aastaks,” sõnas veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats.

Konverentsil antakse ülevaade viimaste aastate teadusuuringutest, mis on läbi viidud maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlaste ja doktorantide poolt. Esimesel konverentsipäeval keskendutakse toiduhügieeni ja -tehnoloogia teemadele, teisel päeval käsitletakse rohkem loomakasvatusega seonduvat. 

  Maaülikooli professor Tõnu Püssa teeb ettekande toidulisandite teemal, Terje Elias kõneleb lähemalt nitritite ja nitraatide sisaldusest lihatoodetes. “Terve looma” blokis konverentsi teisel päeval saavad teiste hulgas sõna emeriitprofessor Olav Kärt, kes räägib söötmise ja aretuse interaktsioonist, ning Katrin Kaldre, kelle ettekanne hõlmab jõevähi varude seisundit ning neid ohustavaid faktoreid,

Lisaks Eesti Maaülikooli teadlastele võtavad sõna paljud tunnustatud spetsialistid ja ettevõtjad. Nii jagab oma teadmisi juustust Erika Pääbus Andre Farmist, Siret Saarsalu kõneleb toitumisnõustamise- ja teraapia arengust Eestis, Eha Nurk räägib aga lähemalt meie rahva toidueelistustest.

Konverentsi kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu teadmussiirde ja teavituse (meede 1.1) kaudu.

Lisainformatsioon: http://terveloomjatervisliktoit.ee/