Uudised

Ühistuline tegevus muudab konkurendid partneriks

Järgmise suurema läbimurde Eesti arengus saavutame siis, kui suudame asuda koostööle. See on juhtmõtteks juba sel neljapäeval, 22. novembril maaülikooli peahoone aulas toimuvale rahvusvahelisele konverentsile „Läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks.”

Maaülikooli professor Rando Värnik leiab, et ainuüksi teistega konkureerimine ning vastandumine ei taga edu tõenäoliselt enamikule organisatsioonidest. „Sestap otsimegi koostöös rahvusvaheliste partneritega vastust küsimusele, kuidas kasvada konkurentsis partneriks,” põhjendas ta konverentsi juhtmõtet.

Millised on arengueeldused meie maamajandussektori arendamiseks? Millised on Hollandi, Kanada, Iirimaa ja Hispaania kogemused koostöö ja ühistegevuse kitsaskohtade leevendamisel ning milline on Eesti ühistegevuse tänane kogemus? Kes peab võtma ja kandma vastutust majanduslike ühistute arengu eest ning kuidas laduda tugevat vundamenti selle jätkusuutlikkusele?

„Just need küsimused on täna aktuaalsed nii Eesti ühistutes kui ka riigi juhtimises ning ühiskonnas tervikuna,“ lisas professor Värnik. Õppimine rahvusvahelistest kogemustest on siinkohal ainuõige võimalus probleemidele lahendused leida ning valdkonnas edasi areneda, lõpetas ta.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Ühitegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi raames ning konverentsi korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Lisainfo: maaülikooli professor Rando Värnik, tel: +372 5274808