Uudised

Professor Ülo Niinemets nimetati Ida-Soome Ülikooli audoktoriks

Soomes Joensuus asuv Ida-Soome Ülikool promoveeris 7. juunil audoktoriks Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemetsa. Koostöös Soome teadlastega on Niinemetsa töörühm uurinud kase ökofüsioloogiat.

Geenianalüüsid heidavad valgust kase evolutsioonile ning sellele, kuidas toimub tänapäeval arukase looduslik valik. „Tähtis koostöövaldkond globaalse kliima muutumise seisukohast on seotud bio- ja atmosfääri vastasmõjude uuringutega, sh aerosoolide moodustumise ning metsaökosüsteemist lenduvate ühendite rolli selgitamisega,” rääkis professor Niinemets. 

Taimede kahjuritest põhjustatud stressi uuringute tulemused näitavad, et stressi tõttu suureneb taimest lenduvate ühendite hulk. See suurendab omakorda aerosoolide teket atmosfääris, mis soodustab pilvede arengut ning pärsib kasvuhoonegaaside soojendavat mõju maakerale. Uuringu tulemused on avaldatud ka ajakirjas Nature Genetics.

Ida-Soome Ülikool kuulub maailmas põllumajandus- ja metsandusteaduse valdkonnas esimese 200 ülikooli ja hiljuti asutatud ehk nn noorte ülikoolide seas esimese 50 hulka.