Uudised

Konverents keskendus uudsetele lahendustele metsade uuendamisel

Foto: Johanna Witzell
Arutelud metsauuenduse objektil.

Möödunud nädalal toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents „New Solutions for Forest Regeneration”, mille fookuses oli metsauuendamise temaatika. Teadlaseid ja praktikuid osales aruteludel nii Norrast, Rootsist, Taanist, Soomest kui Balti riikidest.

Muutuva kliima tingimustes on efektiivne metsade uuendamine jätkusuutliku metsanduse üheks aluseks. Maaülikooli metsaökoloogia vanemteadur Marek Metslaid, kes on ühtlasi ka SNS Põhjamaade metsauuenduse võrgustiku koordinaator, leiab, et praegu on uuendamine olulisem kui kunagi varem, sest üha enam kasvab vajadus produktiivse ja elujõulise metsa järele, mis suudab atmosfäärist siduda süsihappegaasi ja pakub erinevaks otstarbeks taastuvat, keskkonnasõbralikku ja taaskasutatavat toorainet ehk puitu. „Nii saame plasti ja teised fossiilset päritolu taastumatud materjalid asendada keskkonnasõbralikega,“ kommenteeris Metslaid.

Ajakohased andmed metsade kohta on Metslaidi arvamusel heade majandamisotsuste tegemiseks olulise tähtsusega. „Just rahvusvaheline teaduskoostöö ja teadmiste jagamine aitab ühiskonnal leida kulutõhusaid ja jätkusuutlikke lahendusi,“ sõnas ta.

Ka uudsete digitaalsete ja tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu on võimalik luua lisandväärtust biomajanduses. „Näiteks võimaldavad mehitamata õhusõidukid, nagu droonid, metsauuendustööde planeerimisel ja seirel kiirendada andmete kogumist, vähendades seejuures ka tekkivaid kulusid,“ lõpetas Metslaid. 

Konverentsi korraldas SNS Põhjamaade metsauuenduse võrgustik, Eesti Maaülikool ja Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool. Esimesel päeval esitati konverentsil 21 suulist ettekannet, millele lisandusid posterettekanded. Teisel päeval toimunud ekskursioonil külastati Eesti suurima erametsaomaniku Tornator OÜ metsauuenduse objekte.

Lisainfo: Marek Metslaid, tel: +372 5210247