Uudised

Vanemteadurit tunnustati Eesti Eluteaduse Hoidja auhinnaga

4. juunil andis Eesti loodusuurijate selts pidulikult üle Eesti Eluteaduse Hoidja kolm auhinda, millest ühe pälvis maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli vanemteadur Lauri Laanisto tunnustusena eesti bioloogilise kultuuri hoidmise eest. Edaspidi jätkab Laanisto ka seltsi presiidiumi liikmena. Ühtlasi valiti üldkoosolekul seltsi värske revisjonikomisjon, mille üheks liikmeks nimetati maaülikooli teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist Martin Tikk.  

Õnnitleme vanemteadurit tubli saavutuse eest ning soovime uutele ametikandjatele edu!