Uudised

Ants-Hannes Viira jätkab majandus- ja sotsiaalinstituudi eesotsas

Foto: Risto Mets / EMÜ
Ants-Hannes Viira majandus- ja sotsiaalinstituudi direktoriks valimise järel.

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu valis 12. juunil direktoriametisse tagasi senise juhi Ants-Hannes Viira. Direktori ametiaeg algab 1. septembril ja kestab viis aastat.

Senisele direktorile avaldas usaldus 19 instituudi töötajat, kes seadsid tema kandidatuuri üles direktorivalimistele. Alternatiivseid kandidaate nõukogule ei esitatud. Viira kandidatuuri toetasid kõik instituudi nõukogu liikmed üksmeelselt.

Enne valimist kõne pidanud Viira lausus oma sõnavõtus, et üleminek jätkusuutlikumale majandusmudelile seab instituudile palju väljakutseid. "Nii õppetöös, teadusprojektides kui teadmussiirdes on vaja enam rõhku panna biomajandusele, EL roheleppega kaasnevale ning jätkusuutliku arengu eesmärkidele." See kõik nõuab tema sõnul uusi ärimudeleid. Aga selleks, et uued ärimudelid saaksid edukaks, on vaja ettevõtlikkust, koostööd ja ühistegevust. Samuti oskust kaasata uusi rahastusvõimalusi ning kujundada teadmistele tuginedes valdkonna poliitikat.

Oma eesmärkideks direktorina seadis Viira, et majandus- ja sotsiaalinstituut oleks nendes valdkondades ja küsimustes jätkuvalt tunnustatud õppe- ja teadustöö ning teadmussiirde keskus ning koostööpartner nii era- kui avalikule sektorile. "Rohkem tuleb arendada teadustööd. Ka selle juures on märksõna koostöö – nii ülikooli sees, Eesti partneritega kui rahvusvaheliselt."

Viira töötab majandus- ja sotsiaalinstituudis aastast 2003. Doktoritöö kaitses ta professor Rando Värniku ja dotsent Reet Põldaru juhendamisel Eesti Maaülikoolis 2014. aastal. Majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kohal on ta olnud alates 1. septembrist 2015. Sama aasta jaanuarist kuni direktoriks saamiseni töötas ta direktori asetäitjana.

Eesti teaduse infosüsteemi (ETIS) andmetel on Ants-Hannes Viira alates 2006. aastast osalenud 46 teadusuuringus ja projektis nii põhitäitja kui vastutava täitjana. Autori ja kaasautorina on ta avaldanud 156 teaduspublikatsiooni, sh tosina 1.1-kategooria publikatsiooni.