Uudised

Doktoritöö tõhustab poollooduslike rohumaade kasutamist

Foto: Pexels

17. juunil kaitses Miguel Villoslada Peciña Eesti Maaülikoolis filosoofiadoktori väitekirja teemal "Pool-looduslike koosluste ökosüstemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud. A tiered framework for mapping and assessing ecosystem services from semi-natural grasslands: expert-based assessments, proxy indicators and uav surveys". Doktoritööga katsetati uut tüüpi lähenemist ühtse ökosüsteemiteenuste hindamiseks ja kaardistamiseks.  

Kuigi poollooduslikud rohumaad on erakordselt elurikkad ja ökosüsteemiteenuste rohked, on Balti riikides pidurdunud nende kasutamine. "Paratamatult mõjutab rohumaade kasutamisest väljajätmine otseselt tolmlemist ja linnuliikide levilaid, mis kaotavad olukorra tagajärjel oma esteetilise ja kultuurilise väärtuse," kirjeldas värske doktor. Mitmed autorid on leidnud, et ühtse ökosüsteemiteenuste hindamise ja kaardistamise raamistiku loomine võiks aidata hinnata rohumaade kasutusest väljajätmise ökoloogilisi tagajärgi, määratledes samal ajal ka rohumaade majandamise esmatähtsaid meetmeid. Seetõttu pidas Peciña oluliseks olukorda doktoritöös kaardistada.

Uurimuse ehitas Peciña üles kolmes etapis, kasutades kaardistamiseks järjest detailsemat ja täpsemat meetodit ning andmestikku. Igas astmes keskendus ta erinevale geograafilisele piirkonnale, liikudes rahvusvahelisest kohalikule tasandile. "Esimeses ja teises astmes olid fookuses riiklikus integreeritud haldus- ja kontrollsüsteemis defineeritud rohumaade areaalid, kolmandas astmes aga taimekooslused," kirjeldas Peciña. Lisaks eksperimentaalsele metodoloogiale on töö eesmärk hinnata rohumaade kasutamisest väljajätmisemõju ökosüsteemiteenustele ja erinevaid rohumaade majandamise võimalusi.

Doktoritöö juhendajad on prof. Kalev Sepp, prof. Robert Gerald Henry Bunce ja dr. Raymond D. Ward (University of Brighton), oponent prof. dr. Benjamin Burkhard (Leibniz Univesität Hannover, Saksamaa).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.