Uudised

Eesti Põllumajanduse Akadeemia esimene audoktor tähistab 90. sünnipäeva

Ilmar Müürsepp

9. augustil tähistas 90. sünnipäeva Eesti Põllumajanduse Akadeemia esimene audoktor (1989), veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi emeriitprofessor, veterinaariadoktor Ilmar Müürsepp.

Ilmar Müürsepa teadlastee pikim osa kulges Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis (ELVI), kus ta oli sigimispatoloogia labori juhataja (1969-1979) ja edasi sigimisbioloogia osakonna juhataja (1979-1994). ELVI reorganiseerimise järel, aastatel 1994-1997, oli Ilmar Müürsepp Eesti Põllumajandusülikooli sigimisbioloogia korraline professor ja juhtivteadur ning 1996. aasta lõpuni ka sigimisbioloogia osakonna juhataja. Alates 1997. aastast on juubilar EMÜ emeriitprofessor.

Tema teaduslik tegevus oli pühendatud veiste sigimise füsioloogia, patoloogia ja ravi, veiste kunstliku seemenduse ja embrüosiirdamise uuringutele. I. Müürsepp on avaldanud üle 160 teadusartikli ja on 8 raamatu autor või kaasautor. Ta on juhendanud doktori- ja teadusmagistriväitekirju ja olnud kolleegidele väga hea mentor.

Soovime juubilarile head tervist ja jaksu ülikooli tegemistel silma peal hoida!