Uudised

"Tervendav rohelus“ edendab õpirännet ja koosõpet

Foto: Erakogu
Projektimeeskond jõudmas Väike-Maarja hooldekodusse.

Haridusprogrammi Nordplus projekti „Tervendav rohelus“ eesmärk on rohemajanduse põhimõtete rakendamine sobiva elukeskkonna kujundamiseks sotsiaalsete erivajadustega sihtgruppidele. Projekti juhib Kaunase rakenduskõrgkool, partnerid on maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Riia Stradiņši ülikool ja Savonia rakenduskõrgkool.

Interdistsiplinaarses ettevõtmises osalevad sotsiaaltöö, õenduse, maastikuarhitektuuri, agronoomia ning äritehnoloogia õppekavade üliõpilased ja õppejõud. „Tervendav rohelus“ sai 2020. aastal jätkusuutlike ja loodussõbralike projektide kategoorias rahvusvahelise tunnustuse osaliseks ja kestab veel kolm aastat.

Igal aastal toimub eri partnerriigis intensiivkursus, mille käigus väärindatakse kohalikku elukeskkonda – kujundatakse terapeutilisi roheruume. Käiakse õppeekskursioonidel ja peetakse avatud loenguid. Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi 2019. aasta kursuse „Tervendavad aiad“ käigus kujundati Väike-Maarja hooldekodu klientidele sobiv roheline elukeskkond; aastal 2021 toimus kahenädalane veebikursus lasteaedade teemal, ning käesoleval kevadel arutleti Riia linna- ehk kommuuniaedade sotsiaalse sidususe üle. Järgmisel aastal käsitletakse maastikuarhitektuuri õppetooli juhtimisel haridusteenuseid.

Koostööprojekti esimeses etapis loodi rahvusvaheline kõrgkoolide võrgustik, seejärel alustati kursustega. Kaunases keskenduti linnaaiandusele ja avalikele parkidele. Teisel aastal rakendati „Tervendava roheluse“ projekti maapiirkondades, kaasates loodusteraapiat pakkuvaid talusid. Projekti kolmandas etapis täiendatakse kursustest koosnevat õppemoodulit ja integreeritakse see projektipartnerite õpistruktuuridesse, samuti kavandatakse „Tervendava roheluse“ võrgustiku edasist tööd.

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste sektor saaks uuendusliku ja atraktiivse lähenemisviisina rakendada „Tervendava roheluse“ põhimõtet, mis seisneb elusa ja eluta looduse ehk biootiliste ja abiootiliste tegurite kasutamises inimese vaimse ja füüsilise tervise hoidmisel ja elukvaliteedi tõstmisel. Taime- ja loomariiki, aedu ja maastikku kasutatakse eri kliendirühmade toetamisel, sest looduslik elukeskkond aitab õpiraskuste, depressiooni, läbipõlemise, narko- ja alkoholisõltuvuse korral, nii noori kui eakaid, psühhiaatrilisi patsiente, noori õigusrikkujaid, loodusõnnetuse tõttu kannatanuid ning sotsiaalteenuseid vajavaid kliente.

„Tervendava roheluse“ kursuste eesmärk on tõhustada koostööd sotsiaaltöö, õenduse ja põllumajandustehnoloogia valdkondade vahel, ning arendada üliõpilaste meeskonnatööoskusi, loovat mõtlemist ja ettevõtluspädevust, samuti töötamist multidistsiplinaarses ja -kultuurses keskkonnas. Sotsiaaltöö ja õenduse valdkondade üliõpilased osalevad näiteks projektipartnerite põllumajandusteaduse loengutes ning tutvuvad aianduse terapeutilise mõjuga.

Ühine rahvusvaheline õppemoodul soodustab välisjuhendajate ja partnerkõrgkooli üliõpilaste kohtumisi ning eri valdkondade üliõpilaste koosõpet, et mõista sama teema eri vaatenurki. Õppejõudude liikuvus partnerkõrgkoolide vahel ning eri valdkondade üliõpilaste õpetamine tugevdab võrgustikku ja toetab mooduli rahvusvahelist mõõdet. Nii võib näiteks Kaunase kolledži sotsiaaltöö õppejõud pidada Savonia rakenduskõrgkoolis roheteraapia teemalisi loenguid ning põllumajanduse või aianduse õppejõud korraldada töötubasid sotsiaaltöö üliõpilastele.

Õpirände ajal on õppejõududel võimalik laiendada arutelusid partnerkõrgkooli kolleegidega ja edendada multidistsiplinaarsete kursuste loomist. Tuleval aastal võõrustab „Tervendava roheluse“ partnereid maaülikool.