Uudised

Selgusid Eesti Maaülikooli rektorikandidaadid

Foto: EMÜ
EMÜ rektorikandidaadid. Vasakult professorid Paavo Kaimre, Ülle Jaakma ja Endla Reintam.

Täna kell 16 lõppes kandidaatide ülesseadmine Eesti Maaülikooli rektori valimisteks ning tähtajaks jõudis valimiskomisjoni ette kolme inimese kandidatuur.

Metsanduse ja inseneeria instituudi nõukogu otsustas 27. septembril esitada Eesti Maaülikooli rektorikandidaadiks professor Paavo Kaimre.

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nõukogu 4. oktoobri otsusega esitati Eesti Maaülikooli rektorikandidaadiks professor Ülle Jaakma.

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi nõukogu otsustas 6. oktoobril esitada Eesti Maaülikooli rektorikandidaadiks professor Endla Reintami. Üliõpilasesindus otsustas Endla Reintami kandidatuuri esitada täna, 10. oktoobril.

Kõik ülesseatud kandidaadid on andnud nõusoleku kandideerida Eesti Maaülikooli rektoriks. Valimiskomisjon registreeris täna nimetatud isikud ka ametlikeks rektorikandidaatideks.

 

Lühidalt kandidaatidest

Professor Paavo Kaimre erialaline taust on metsandus, täpsemalt metsandusökonoomika. Tolleaegse Eesti Põllumajanduse Akadeemia lõpetas ta aastal 1987. Ta on töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel. Aastatel 2003 – 2004 oli ta metsandusteaduskonna dekaan, aastatel 2005 – 2012 Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor ning aastatel 2013 – 2017 Eesti Maaülikooli õppeprorektor.

Ta on edukalt taotlenud ja juhtinud mitmeid teadusprojekte, sh metsanduse arengukava aastani 2030 alusuuringut ning mitmeid alusuuringuid Eesti metsapoliitika kujundamiseks. Paavo Kaimrel on pikaajaline ülikoolis õpetamise kogemus.

Ülikooliväliste tegevustena väärib eraldi esile toomist tänane töö EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu liikmena, varasem töö Haridus ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute juhtnõukogu liikmena, Eesti e-Ülikooli nõukogu liikme ja esimehena ning Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogu liikmena.

 

Professor Ülle Jaakma on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia eriala. Eesti Maaülikoolis töötab Ülle Jaakma alates 1995. aastast ning on oma karjääri jooksul läbinud kõik teadlase karjääriastmed alates spetsialistist ja nooremteadurist kuni professorini. Alates 2005. aastast töötab ta EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis professori (0,5) ja vanemteadurina (0,5). EMÜ teadusprorektorina töötab ta alates 2013. aastast.

Ametisolev teadusprorektor Ülle Jaakma on varem olnud mitmetel juhtivatel ametikohtadel. Perioodil 1997 − 2016 oli ta EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna juhataja; 2005 − 2012 instituudi teadusdirektor; 2008 − 2013  EMÜ veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava juht; 2005 − 2010 EMÜ biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli koordinaator. Ta osales loomaarstiteaduskonna esimese rahvusvahelise akrediteerimise (2004) ettevalmistamisel, olles valitsusele esitatud loomaarstiteaduskonna akrediteerimiseks ettevalmistamise tegevuskava koostamise töörühma juht. Perioodil 2009 − 2013 oli Ülle Jaakma vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige ning 2006 − 2012 Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni liige.

Ta on Eesti esindaja OECD teaduskoostööprogrammi „Sustainable Agricultural and Food Systems“ valitsusorganis ning osaleb COST võrgustike ja Euroopa Liidu poolt rahastavate teadusprojektide töös.

Professor Ülle Jaakmale on omistatud teaduspreemiaid ja mitmeid tööalaseid tunnustusi, nagu Maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk; Valgetähe teenetemärk (IV klass); Riigi Teaduspreemia, põllumajandusteaduste alal töörühma koosseisus; Eesti Vabariigi teaduspreemia embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamise ja rakendamise eest töörühma koosseisus.

Teadusprorektorina töötades on Ülle Jaakma juhtinud ülikooli arendusprotsesse.

 

Professor Endla Reintam õppis aastatel 1992 − 1996 Eesti Põllumajandusülikoolis (EPMÜ) agronoomiat. Aastal 2000 kaitses ta magistritöö agroökoloogias ning 2006. aastal Eesti Maaülikoolis (EMÜ) doktorikraadi mullateaduses.

Professor Endla Reintami iseloomustab tema laiapõhjaline töökogemus – ta on Eesti Maaülikoolis 25 aasta jooksul töötanud laborandi-, vanemlaborandi-, assistendi, teaduri-, lektori-, dotsendi- ja professorina. Aastatel 2012 − 2017 töötas Endla Reintam EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektorina, mille järel asus ta Eesti Maaülikooli õppeprorektori ametikohale.

Reintam on aastast 2005 ajakirja "Agronomy Research" toimetaja, 2008. aastast European Soil Bureau Network (ESBN) liige ja sama organisatsiooni juhatuse liige alates 2011. Ta on lisaks Eesti Mullateaduse Seltsi juhatuse liige, Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu liige ning kuulub Tartu Kultuurkapital SA komisjoni.

Ta on juhtinud teadus- ja õppearendusprojekte, avaldanud hulgaliselt teadusartikleid ning tema juhendamisel on kaitstud kolm doktoritööd, 17 magistritööd ja üle paarikümne bakalaureusetöö.

Õppeprorektorina on Endla Reintam juhtinud mitmeid ülikooli arendusprotsesse õppe alal.

Kandidaatide avalik debatt toimub 24. oktoobril kell 14 peahoone aulas ja rektori valimiskoosolek 28. oktoobril. Enne seda saavad ülikoolipere liikmed soovi korral kandidaatidega kohtuda. Rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2023. aastal ja kestab viis aastat.