Uudised

Eesti Maaülikool kuulub keskkonnasäästlike ülikoolide hulka

Eesti Maaülikool osales ainsa Eesti ülikoolina globaalsel konkursil UI GreenMetric World University Rankings, mis võrdles ülikoolide mõju keskkonnale ja nende panust keskkonnasäästlikuma toimimise suunas. Maaülikool saavutas maailma kõige rohelisemate ülikoolilinnakute ja keskkonnasäästlikumate ülikoolide hulgas 632. koha, kokku oli reastatud 1050 ülikooli.  

Konkursil osalemiseks andis maaülikool ülevaate näitajatest, mis jagunesid kuude valdkonda: taristu, energia, vesi, jäätmed, transport ja haridus. 39 erineva näitaja põhjal hinnati ülikoolide tegevusi ja algatusi linnakutes. Kuuest valdkonnast oli maaülikool tugevaim hariduse ja jäätmete vallas, madalaimad punktid tulid energia valdkonnas. Tulemuste saamiseks kasutati vaid linnaku kohta käivaid andmeid, välibaase juurde ei arvestatud.

Kõige rohelisema ülikooli nimetuse sai Hollandis asuv Wageningeni ülikool, olles juba varasemalt silma paistnud innovaatliste rohetegevuste poolest ja mõõtes oma süsinikujalajälge. Wageningeni ülikool niidab muru vaid kaks korda aastas, linnakus kasutatakse topsiringlust, taastuvat energiat, arendatakse rohealade kasutajasõbralikkust ja au sees on jalgrattaga liikumine. 

Rohelise ülikooli strateegia juht Sille Rebane rõhutab, et Maaülikoolil on tulevikuks kindlad eesmärgid. "Maaülikool saab Wageningeni ülikoolist eeskuju võtta ja püüelda rohelisema tuleviku poole. Kahte ülikooli võrreldes leiame ka sarnasusi, sest ka meie paneme rõhku jalgsi või jalgrattaga liikumisele, toitlustaja pakub karbiringlust ning peagi tegeleme veel rohkem näiteks niitmise vähendamise, rohealade arendamise ja päikeseenergia kasutamisega," kommenteeris Rebane. 

GreenMetricu konkurss loodi 2010. aastal.