Uudised

Maaülikool aitab korraldada parasitoloogide konverentsi

Skandinaavia-Balti Parasitoloogia Ühingu 20-aastase ajaloo jooksul toimub ühingu konverents esmakordselt Eestis, tuues Tartusse teadlasi Põhja- ja Baltimaadest ning mujalt maailmast. 

Ligikaudu 100 osalejaga kokkusaamisel jagatakse parasitoloogia valdkonna ajakohaseimat teavet. 5. juunil toimuvad Eesti Maaülikoolis töötoad, kus arutatakse uute katse- ja andmeanalüüsimeetoditega seotud küsimusi ning aset leiab ka teadlaskarjääri alustavate teadlaste sessioon.

Programm jätkub Tartu ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses 6.-7. juunil. Seal teevad plenaarettekandeid nimekad teadlased Eestist, Taanist, Soomest, Tšehhist ja Itaaliast. Registreerinud osalejad saavad esinejaid jälgida konverentsipaigas või videoülekande teel.

Konverentsi juhtlause on „Parasites and hosts in shared environment“ („Parasiidid ja peremehed ühises keskkonnas“). Ettekanded räägivad loomade ja inimeste ühistest parasiitidest, lähtudes ühtse tervise (One Health) põhimõttest. Käsitletavate teemade hulka kuuluvad ka kodu- ja metsloomade ning kalade tervise seisukohalt olulised parasiidid ning nendega seotud aspektid. 

Ürituse korraldajateks on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS), Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool. Konverentsi toetab Maaeluministeerium.
Lisateave: https://csbsp10.emu.ee/