Uudised

Algas vastuvõtt Eesti Maaülikooli eestikeelsetele õppekavadele

Sisseastumiskampaania

5. juunil algas Eesti Maaülikoolis üliõpilaste vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele. Sooviavaldusi saab vastuvõtu infosüsteemis SAIS esitada kuu aja jooksul, vastuvõtu viimane kuupäev on 6. juuli. 

Eesti Maaülikoolis saab õppida 38-l eestikeelsel õppekaval, mis on seotud nii keskkonnahoiuga, toidu tootmise ja töötlemisega, loomade heaolu ja tervisega, metsanduse ja puidu väärindamisega, tehnika ja inseneeriaga kui ka maamajanduse ning planeerimisega.

Õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul on kõik maaülikooli õppekavad suure tulevikuperspektiiviga: „Meie erialad on võtmetähtsusega kestliku arengu tagamisel, sest tegeleme biomajanduse kõikide valdkondadega. Ehk siis õpime ja uurime, kuidas loodusressursse säästlikult kasutada ja väärindada – just see on roheülemineku võtmeküsimus,“ tõdes Järve.

Seitsmeteistkümnele kõrghariduse esimese astme õppekavale saab sisse astuda keskhariduse baasil. Nende hulgas on kolmteist bakalaureusetaseme õppekava, kaks rakendusliku kõrghariduse õppekava ning kolm õppekava, mis nõuavad põhjalikumat väljaõpet (maaehitus, vesiehitus ja veekaitse ning veterinaarmeditsiin), on bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad.

Vastuvõtt algab lisaks ka kuueteistkümnel magistritaseme õppekaval ning viiel doktoriõppekaval.

Ina Järve sõnul hinnatakse maaülikooli haridust üha enam: „See, et maaülikool on põllumajandus- ja metsandusharidust andvate ülikoolide seas maailmas ülikõrgel 37. kohal, annab ka üliõpilasele kindlustunde, et siit saab hea ja kaasaegse hariduse,“ ütles Järve. „Meie õpe on tihedalt põimitud maailmatasemel teadusega ning samas ka piisavalt praktiline, tagades hea toimetuleku tööjõuturul. Tööandjad ootavad mõne meie eriala lõpetajaid suisa pikisilmi enda ettevõtetesse ja asutustesse tööle ning üha enam pakutakse tublidele üliõpilastele ka valdkondlikke sihtstipendiume,“ kinnitas Järve.

Lisaks heale haridusele on noortele oluline ka õpikeskkond. Maaülikooli meelitab noori õppima Tartu kui tõelise tudengilinna õhustik, samuti maaülikooli kompaktne ja tudengisõbralik linnak ning see, et ülikool lähtub oma tegevuses järjest enam rohelisest mõtteviisist.

Sisseastumistingimustega saab tutvuda Eesti Maaülikooli kodulehel. Sisseastumisavaldusi saab esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS ning 26. juunist 6. juulini (k.a) tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 ka maaülikooli peahoones (Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Tartu). Vastuvõetute nimekirjad avaldatakse 13. juulil. Õppima tulek maaülikooli tuleb kinnitada kahe päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis.

 

Lisateave:

Ina Järve
õppeosakonna juhataja
510 0770
ina.jarve@emu.ee