Uudised

Eesti Maaülikool avab kaheksa uut mikrokraadiprogrammi

Foto: Kristina Kurm
Eesti Maaülikooli peahoone

Eesti Maaülikool ootab sel aastal täiskasvanud õppijaid seitsmeteistkümnesse mikrokraadiprogrammi, neist kaheksa programmi avatakse esmakordselt.

Eesti Maaülikooli avatud ülikooli juhataja Kristina Marrani sõnul on mikrokraad hea võimalus end mõne teemaga põhjalikult kurssi viia. „Mikrokraadiprogramm koosneb tasemeõppeainetest. See tähendab, et õppija osaleb n-ö tavalistes ülikooli loengutes koos teiste üliõpilastega, kuigi formaalselt ülikooli sisse ei astu. Kindlasti on mikrokraadiõpe selle võrra põhjalikum ja võimaldab suuremat süvenemist kui tüüpiline 1-2 päevane täienduskoolitus, samuti annab see võimaluse tõsta enda professionaalsust soovitud valdkonnas,“ selgitas Marran mikrokraadide eeliseid. Programmide maht jääb 6-30 ainepunkti (EAP) vahele.

Maaülikooli seitseteist mikrokraadiprogrammi käsitlevad toidu tootmist ja töötlemist, tehnika ja IT valdkonda, kvaliteetse elukeskkonna ja loodushoiu teemasid, samuti majandust ja planeerimist ning ergonoomikat. „Oleme iga programmi koostamisel lähtunud sellest, milliseid teadmisi on tööturul kõige enam vaja, arvestame nii OSKA-raporteid kui ka sihtrühma soove ja vajadusi. Mikrokraad võib olla oluline samm karjääripöörde kavandamisel, sest sel viisil võib alustada ka täiesti uue eriala õppimist,“ kirjeldas Kristina Marran. Ta lisas, et järjest mikrokraade kogudes võivad tublimad õppurid jõuda lõpuks ka päris bakalaureuse- või magistriõppe lõpetamiseni.

Mikrokraadiõppesse astumise eelduseks on vähemalt keskharidus, osade programmide puhul ka bakalaureusekraad. Õppimiseks ei ole vaja teha sisseastumiseksameid, kuid õpe on tasuline ja õppijaga sõlmitakse leping. Programm lõppeb eksamiga ja selle edukatele sooritajatele väljastatakse tunnistus.

Registreerumine Eesti Maaülikooli mikrokraadiprogrammidesse on avatud kuni 31. augustini. Rohkem teavet leiab aadressilt mikrokraadid.emu.ee.

Lisateave:

Kristina Marran
Eesti Maaülikooli avatud ülikooli juhataja
tel 51 88 937
kristina.marran@emu.ee