Uudised

Eesti Maaülikoolis toimub avalik loeng metsastatistikast

Foto: Kristina Kurm
Allan Sims arvamusfestivali metsaarutelus

31. augustil kell 14 toimub Eesti Maaülikoolis Allan Simsi venia legendi teemal "Statistilised mõjud metsa dünaamika modelleerimisel ja tõlgendamisel." See on Allan Simsi loeng kandideerimaks Eesti Maaülikooli metsastatistika ja metsandusliku modelleerimise professori ametikohale kaasprofessori karjääriastmel.

Allan Sims tutvustab loengus lähemalt metsades toimuvate vastandlike protsesside (kasv, suremus jms) mõjusid statistilises vaates ja räägib ka sellest, kuidas need mõjutavad metsanduslikku statistikat tervikuna.

Allan Simsi sõnul on metsades toimuvad protsessid pikaajalised. „Muutused on metsades aeglased ning mõjutatud paljudest teguritest. Seetõttu on nende protsesside tõlgendamine keeruline ning järeldused võivad olla vastandlikud,“ kommenteeris Sims metsaandmetega seotud vaidlusi.  

2022. aastal ilmus Allan Simsi sulest monograafia statistilisest metsainventuurist. „Principles of National Forest Inventory Methods: Theory, Practice, and Examples from Estonia“ eesmärgiks on selgitada SMI andmete kogumise aluseks olevat statistilist teooriat ning võrrelda erinevaid modelleerimise ja inventuuri kavandamise meetodeid.

Allan Simsi venia legendi toimub Eesti Maaülikooli metsamajas (Fr. R. Kreutzwaldi 5, Tartu) ruumis 1A5. 

Lisateave:

Allan Sims
Eesti Maaülikooli metsateadlane
allan.sims@emu.ee