Uudised

Eesti Maaülikooli külastasid Norra partnerid Bergeni ülikoolist

Foto: Karina Riive

Eesti Maaülikool võõrustas projekti "Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks" raames Norra partnereid, kes töötavad Bergeni ülikooli muuseumis. 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe tutvustas külalistele Eesti Maaülikooli tegevusi laiemalt, külastati entomoloogilist kogu ja tutvuti projekti raames loodavate õpiobjektidega. Külalised said proovida ka avastusrada, mis kulgeb nii Metsamaja ümbruses kui ka Tähtvere dendropargis.

Kliimamuutused ohustavad meid ümbritsevat loodust ja inimühiskonda. Tulemuslik kliimamuutuste leevendamine algab kliimateadlikkusest: arusaamast globaalse soojenemise põhjustest ja oskustest inimtekkelisi kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada. Haridus on kliimamuutuste mõjude vähendamisel määrava tähtsusega ja seega on projekti põhieesmärk suurendada Eesti ühiskonna kliimateadlikkust süsteemse kliimahariduse kaudu kõigil haridusastmetel.

 

Projekti tegevused:

· kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohanemise õpetamise strateegiate välja töötamine

· kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohanemise alaste õppevahendite koostamine

· koostatud õppevahendite kasutuselevõtu toetamine vähemalt kolmekümnes haridusasutuses

· koolitusmaterjalide koostamine ja täienduskoolituste läbiviimine

· hindamisvahendite loomine kliimateadlikkuse hindamiseks

 

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" avatud taotlusvoorust "Kliimateadlikkuse suurendamine." Projekti juhib Tartu Ülikooli füüsika instituut, tegevusse on kaasatud Tallinna Ülikool ja uurimisrühm Seemik, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikoolist Narva kolledž, Skytte instituut, Tartu observatoorium, õpetajate seminar ja loodushariduskeskus, Norra Bergeni Ülikooli muuseum ning palju väliseid eksperte.

Projekti koduleht on leitav siin