Uudised

Eesti Maaülikool aitab Gruusia kõrgkoolidel arendada veterinaarmeditsiini õpet

Foto: Eesti Maaülikool
Gruusia veterinaariaharidust andvate ülikoolide rektorid ja juhtkonna liikmed kohtumas Eesti Maaülikooli juhtidega

Sel nädalal külastasid Eesti Maaülikooli kolme veterinaarmeditsiini haridust andva Gruusia kõrgkooli rektorid, et koguda teadmisi veterinaariateaduskondade arendamiseks Gruusias.

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats ütles, et see visiit oli osa suuremast koostööprojektist veterinaariavaldkonnas, mis tõukus sellest, et Gruusia harmoniseerib oma seadusandlust Euroopa Liidu nõuetega. „Euroopa Liidu seadusandlusega tuleb kooskõlla viia ka veterinaarmeditsiini valdkond, mis on väga tugevalt reglementeeritud. Meie külalised ja kolleegid Gruusia ülikoolidest tunnevadki suurt huvi selle vastu, kuidas oleme Eesti Maaülikoolis korraldanud näiteks kliinilise meditsiini õppe, lisaks tutvustame laiemalt ka veterinaariaharidusele seatavaid nõudeid Euroopa Liidus. See teeb ainult heameelt, et meie külalised soovivad sellise koostöö jätkumist ka tulevikus,“ sõnas Toomas Tiirats.

Gruusia pealinnas Tbilisis asuva Euroopa ülikooli (European University) rektor Nino Taliashvili sõnas, et nende sooviks on luua Gruusias uus veterinaarspetsialistide kogu. „Selleni aitab meil jõuda ka tihedam koostöö Euroopa Liidu riikide, seejuures Eesti veterinaarmeditsiini kliinikute, laborite ja kõrgkoolidega. Meile avaldas muljet Eesti Maaülikooli väikelooma-, suurlooma- ja hobusekliinikute tehniline baas ja töökorraldus. Väga huvitavad ja kasulikud olid ka kohtumised õppejõududega, külaskäigud laboritesse, samuti kokkusaamised maaülikooli õppe ja täiendusõppe, rahvusvahelise koostöö ja teiste tugivaldkondade eestvedajatega. Võtame siit kaasa palju nõuandeid ja mõtteid veterinaarmeditsiini õppe arendamiseks oma kodumaal,“ tõdes Nino Taliashvili.

Lisaks Euroopa Ülikoolile külastavad Tartut ka Samtskhe-Javakheti riigiülikooli ning Zugdidi riikliku pedagoogilise ülikooli rektorid ja juhtkonna liikmed. Eesti Maaülikooli ja Gruusia veterinaariaharidust pakkuvate kõrgkoolide koostöö toimub 2023. ja 2024. aasta jooksul VETPRO projekti raames. Projekti sihiks on arendada veterinaarmeditsiini haridust pakkuvaid teaduskondi ja parandada õppekvaliteeti, arendada veterinaaria täiendusõpet ning tihendada sidemeid kõrgkoolide ja ühiskonna vahel. Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Erasmuse programm.