Uudised

Eesti Maaülikool osales Euroopa maaülikoolide võrgustiku üldkogul ja konverentsil Hohenheimi Ülikoolis

Foto: Eesti Maaülikool
Rektor Ülle Jaakma ja õppeprorektor Endla Reintam ELLS-i üldkogul

Eesti Maaülikooli juhtkonna, erialatöörühmade, teadlaste ja üliõpilaste esindajad osalesid 15.-18. novembrini Stuttgartis Hohenheimi Ülikoolis Euroopa maaülikoolide võrgustiku (Euroleague for Life Sciences, ELLS) üldkogul pealkirjaga „Communicating about Biodiversity“ ja tudengite teaduskonverentsil.

Võrgustik koondab kuut tugevat põllumajandus- ja loodusteadusi õpetavat ja uurivat ülikooli  Euroopas ja kahte välisliiget väljaspoolt Euroopat. Suund on aga võetud võrgustiku laienemisele ja sellesse protsessi on lisaks Eesti Maaülikoolile kaasatud veel kolm ülikooli – Norra Maaülikool, Ghenti Ülikool (Belgia) ning L´Institut Agro (Prantsusmaa).

Maaülikooli rektor Ülle Jaakma sõlmis 16. novembril ELLSi juhtkomitee kohtumisel vastastikuse mõistmise memorandumi, mille alusel on Eesti Maaülikool järgmised kaks aastat võrgustiku vaatlejaliige. Ülle Jaakma sõnul saame seejärel otsustada, kas soovime võrgustikus täisliikme staatust ja siis selleks oma soovi avaldada.

Ülle Jaakma ütles, et koostööl ELLS-iga on väga konkreetne väljund, sest sihiks on võetud ühine õppekavaarendus, arvestades seejuures täiendus- ja e-õppevõimalusi ja üliõpilaste mobiilsusvõimaluste suurendamine. Selleks valmistatakse ette ühist Euroopa Ülikooli meetme taotlust, mis esimeses taotlusvoorus küll rahastust ei leidnud, kuid mille edasiarendamise ja täiendamise võimalusi seekordsel kohtumisel põhjalikult arutati.

Ülle Jaakma tõi ka välja, et nii tugevate ülikoolidega koos on meil lihtsam toime tulla nende teemadega, millega peavad silmitsi seisma kõik põllumajanduserialasid õpetavad ülikoolis, olgu selleks siis lahendused kliimamuudatustega toimetulekuks ja nende mõjude leevendamiseks, toidujulgeoleku tagamiseks või ühe tervise (One Health) põhimõtete ellurakendamine.

Koos ELLS-i üldkoguga toimus ka ELLS-i tudengite teaduskonverents „The Power of Science“, kus esinesid posterettekannetega ka Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala vilistlased Margarita Gorbatš ja Jevgenia Fjodorova. EMÜ vesiviljeluse õppetooli nooremprofessor Katrin Kaldre, kes kuulus tudengite suulisi ettekandeid hinnanud žüriisse, tõdes, et tudengite teadustööde tase oli väga kõrge ja ettekandjad väga hea esinemisoskusega. „Kindlasti tasub meie tudengitel end taolisel konverentsil proovile panna, eriti neil, kel on kindel soov õpinguid doktorantuuris jätkata,“ ütles Kaldre.

Lisaks toimusid selle kohtumise raames ELLS-i erialatöörühmade ja tugiteenuste töörühmade (välissuhtlus, e-õpe, turundus- ja kommunikatsioon jt) nõupidamised ja ELLS-i tudengeid koondava organisatsiooni ELSA (Euroleague Student Association) kohtumine.