Uudised

Maaülikooli koostöö Euroopa ülikoolidega sai Euroopa Liidu tunnustuse

Foto: Kristina Kurm
Eesti Maaülikooli peahoone

Euroopa Komisjon tunnustas kvaliteedimärgiga Euroopa ülikoolide algatust SUSTAIN-LIFE (eesti k. toeta elu) kestlike põllumajanduslike toidusüsteemide arendamiseks. Eesti Maaülikool on selles algatuses koos teiste maailma tippu kuuluvate bioteaduste ülikoolidega üks 12-st partnerülikoolist Euroopas ja maailmas.

Kvaliteedimärgiga “Seal of Excellence” (eesti k. tipptaseme tempel) tunnustatakse Erasmus+ programmi raames silmapaistvaid projektitaotlusi, mis vastavad kõrgetele hindamisstandarditele. See tähendab ka seda, et seda projekti ei saanud piiratud ressursside tõttu praegu rahastada ELi rahastamisprogrammist. Rahastus on võimalik, kui Euroopa ülikoolide algatusele leitakse lisavahendeid.

Euroopa ülikoolide SUSTAIN-LIFE algatuse eesmärk on õiglaste, tervislike ja kestlike põllumajandus- ja toidusüsteemide arendamine Euroopas ja laiemalt kogu maailmas. Kliimamuutusel, elurikkuse kaol, rahvastiku kasvul, linnastumisel ja ressursside pillaval kasutamisel on tõsised tagajärjed. Need ohustavad toiduga kindlustatust, ökosüsteeme ning inimeste ja loomade tervist.

Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma sõnas, et nende väljakutsetega tuleb üha sagedamini silmitsi seista. “See on ülikoolide võimalus – teha koostööd avaliku ja erasektoriga, et vähendada nälga, hoida keskkonda ja tugevdada maamajandust Euroopas ja kogu maailmas läbi uuenduslike tipptasemel teadusuuringute ja kõrghariduse arendamise. Eesti Maaülikool saab siin anda oma tugeva panuse,“ tõdes Jaakma.

Selliste muudatuste elluviimisel on teedrajava teadustöö kõrval oluline ka õppevaldkonna arendamine. Et üliõpilasi oluliste muudatuste elluviijateks paremini ette valmistada, soovivad SUSTAIN-LIFE võrgustiku ülikoolid keskenduda senisest enam probleemipõhisele õpetamisele. Ühe sammuna nähakse ette paindliku ja personaliseeritud õpisüsteemi loomist, kus partnerülikoolide üliõpilased saavad valida ka teistes ülikoolides kursusi, mis vastavad nende huvidele ja karjäärieesmärkidele.

Algatus Euroopa Ülikooli SUSTAIN-LIFE loomiseks kasvas välja enam kui 20 aastat tagasi asutatud Euroopa Maaülikoolide Võrgustikust (Euroleague for Life Sciences, ELLS). ELLS koondab tugevaid põllumajandus- ja loodusteadusi õpetavaid ja uurivaid ülikoole Euroopas ning paari välisliiget väljaspoolt Euroopat. ELLS on alates 2001. aastast teinud koostööd loodusvarade majandamise, põllumajandus-, metsandus-, bio-, veterinaar-, toidu- ja keskkonnateaduste valdkonnas. Eesti Maaülikool sai ELLS-i võrgustiku liikmeks mõned aastad tagasi. ELLS-i liikmed juhivad ka SUSTAIN-LIFE algatust, kus ülikoolidega koostööks on valmisolekut avaldanud ligi 60 mitteakadeemilist partnerit, Eestist näiteks Eesti Looduskaitse Selts.

Vaata algatuses kaasa löövate ülikoolide nimekirja ja loe koostöö kohta lähemalt SUSTAIN-LIFE projekti kodulehelt: https://www.sustainlife-university.eu/.  

 

Lisateave:

Ülle Jaakma
rektor
528 8468
ylle.jaakma@emu.ee