Pressiteated

Läänemaa merikotka pojad tappis linnugripp

Mõne päeva eest tekitas nii Eesti kui välismaa loodusehuvilistes palju emotsioone M...

Kõrgkoolid kaalusid märgisüsteemi ja defineerisid mõisteid

Erialakeelele keskendunud terminipäevakul otsisid teadlased, õppejõud, tõl...

Pliimürgistusest päästetud merikotkas naudib rändamist

Ajal, mil inimeste reisimine on koroonaviiruse leviku tõttu tublisti piiratud, naudib meie lo...

Lamba- ja kitsekasvatust aitab kaasajastada täppispidamine

Äsja sai Euroopa Liidu Horizon 2020 võrgustikust rohelise tule projekt, mille fookuses o...

Professor Kalev Sepp sai Eerik Kumari looduskaitsepreemia

Looduskaitse kõrgeima tunnustuse, Eerik Kumari nimelise preemia koos looduskaitse kuldmä...

Kuidas mõjutab meie kliimat taimede stress?

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) on tänaseni jaganud uurimistoetusi kümnele tu...

Doktoritöö: lehmakarja tasub vähem grupeerida

26. aprillil kaitses Eesti Maaülikooli doktorant Maria Soonberg oma filosoofiadoktori väit...

Veebirakendus õpetab tundma Eesti eriilmelisi metsi

Eesti Maaülikoolis sai valmis digitaalne õppematerjal Eesti metsakasvukohatüüp...

Teadusartikkel paljastab Tartu pistesääskede ootamatu mitmekesisuse

Linnakeskkond pakub sääskedele sobivat elukeskkonda vastsete arenguks ja on oluliseks koht...

Ülikooli teadlased asuvad lahendama Tartu linna mikroobide elurikkuse saladusi

Inimesed on mikroobidega koos elanud juba miljoneid aastaid. Mikroobide elurikkuse saladuste jä...

Jakub Kõo on tudengite ees seisnud pea 70 aastat

18. aprillil sai 90-aastaseks metsandus- ja maaehitusinstituudi emeriitprofessor Jakub Kõo. T...

Õppehooneid ühendav lillepeenar pakub silmailu

Maaülikooli linnakus jalutajad on viimastel päevadel kindlasti märganud sadu meetreid...

Unikaalne postmark on trükitud puidule

Eesti metsandushariduse ja -teaduse süda – Järvselja õppe- ja katsemetsk...

Doktoritöö: hiilamardikaid saab tõrjuda keskkonnasäästlikult

12. aprillil kaitseb Eesti Maaülikooli ja Ghendi Ülikooli (kooskaitsmine) doktorant Jonath...

Parimaks äriideeks valiti elurikkuse märkmik

Kuuendat korda toimunud äriideede konkursi "Tärkav idu" võitis t&aum...

Läbimurre taimekaitses: RNAi-pestitsiid mõjutab vaid üht kahjuriliiki

Pestitsiidide ohtlikkus kasulikele organismidele on üks tõsisemaid murekohti põll...

Eestlaste jalgealune on pidevas liikumises

Aive Liibusk, Tarmo Kall Eesti uus digitaalne maakoore horisontaal- ja vertikaalliikumiste mudel ES...

Tippteadlaste portaali jõuab kolm maaülikooli naisteadlast

Äsja nimetas Eesti Teadusagentuur naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet 48 Eesti teadlas...

Vastulause: kinnitatud hanede ja laglede kaitse ja ohjamise tegevuskava rõhuasetused on paigast ära

Eesti Maaülikooli vastulause Keskkonnaameti pressiteatele 23.03.2021 "Haneliste kaitse ja ...

Raamat: kahjurid himustavad inimese toitu, kodu ja teda ennastki

Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli vanemteaduri Luule Metspalu sulest ilmus ä...

Pereülikooli kursused lükkuvad edasi

Seoses Covid-19 laialdase levikuga ning sellest tulenevate piirangutega toimuvad maaülikooli Pe...