Uudised

Doktoritöö: metsaomanike ühistegevus seisab väljakutse ees

Reedel, 21. augustil tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele metsandus- ja maaehitusinstituudi dok...

Loomakliinik võttis kasutusele uue pilvepõhise kliiniku veterinaartegevuse korraldamise infosüsteemi

Eesti Maaülikooli Loomakliinik Tartus läks üle uuele kliiniku veterinaartegevuse korraldamise infosüsteemile Provet Cloud.

Maaülikool ootab täiendavalt tudengeid kahele bakalaureuse ja ühele integreeritud õppekavale ning magistriõppesse

3. augustini on võimalik esitada sisseastumisavaldus ehitusinseneriõppe vesiehituse ja veekaitse õppekavale, samuti bakalaureuseõppe geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise ning tehnika ja tehnoloogia (nii statsionaarne kui kaugõpe) õppekavale, 28. augustini on võimalik esitada dokumente erinevatele magistriõppe õppekavadele õppima asumiseks.

Eesti Maaülikool ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid koostöölepingu

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik...

Kõrgeim tung on maaülikooli õppekavadele

Eesti ülikoolidest kõige kõrgem sisseastumisavalduste ja õppekavade arvu s...

Maaülikoolis on pingelisim konkurss erialastipendiumiga õppekavale

Eesti Maaülikoolis on tänase seisuga kõrgeim konkurss (6,96) toiduainete tehnoloogi...

Maaülikoolis soovitakse enim õppida majanduse ja toiduga seotud erialadel 

Eesti Maaülikooli on sisseastumisperioodi esimese nelja päevaga esitatud enam kui 2000 sis...

Maaeluminister tunnustab parimaid lõpetajaid

Maaeluminister Urmas Kruuse tunnustab täna, 29. juunil maamajanduslike kutseõppeasutuste, Eesti Maaülikooli ja  Eesti Mereakadeemia parimaid lõpetajaid, kelle hulgas on neli Eesti Maaülikooli lõpetanud noort: Gustav Muusikus (põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine magistriõpe); Birgit Kivi (loomakasvatuse magistriõpe); Taavi Kiisk (maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise bakalaureuseõpe) ning Reigo Roos (metsanduse bakalaureuseõpe).

Eesti Maaülikool võtab vastu enam kui 1200 tudengit

Eesti Maaülikool ootab tänasest alates avaldusi 18 bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse- ja integreeritud õppe õppekavale (745 õppekohta) ning 22 magistriõppekavale (490 õppekohta). Sisseastumisavalduste vastuvõtt Eesti Maaülikooli kestab 7. juulini, doktoriõppe 24 õppekohale saab avaldusi esitada kuni 16. augustini.

Eesti Maaülikooli lõpetas 586 tudengit

Eesti Maaülikooli lõpetas sel aastal rakenduskõrgharidusõppes 23, bakalaur...

Järvselja õppe- ja katsemetskond tunnustab Tõnis Laanemäe magistritööd

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond otsustas sellel aastal magistritööde kaitsmiskomisjoni ettepanekul premeerida loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava üliõpilase Tõnis Laanemäe magistritööd  „ Maarjakase (Betula pendula var.Carelica) kloonitaimede kasv ja fenoloogia“. Magistritööd juhendas dotsent Ivar Sibul.

Doktoritöö uuris kasvutingimuste mõju hariliku männi puiduomadustele

15. juunil kell 10.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Regino Kase väitekiri „Kasvutingimuste mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu füüsikalis-mehaanilistele omadustele Eestis“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Doktoritöö uuris aedmaasikasortide antioksüdatiivsete omaduste mõjutamise võimalusi

15. juunil kell 10.15 tuleb kaitsmisele Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Tõnu Tõnutare väitekiri „Aedmaasika viljade antioksüdatiivsete omaduste mõjutamise võimalustest ja metoodilistest aspektidest nende määramisel“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktoriks valiti Ants-Hannes Viira

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu valis instituudi direktoriks Ants-Hannes Viira. Eesti Maaülikooli rektor kinnitas täna valimistulemused, mille alusel algab Viira ametiaeg instituudi direktorina 1. septembril 2015. a ning kestab viis aastat.

Eesti Maaülikooli eestvedamisel valmis õhusaaste käsiraamat

Trükist on ilmunud „Õhusaaste käsiraamat“, mis tutvustab olulisemaid õhuookeani teemasid ja seda, kuidas inimene neid muutnud on. Raamatu väljaandja on Eesti Maaülikool.

RMK teadusnõukogu rahastab maaülikooli teadusprojekti

RMK teadusnõukogu valis välja uued teadusprojektid, mida rahastatakse kolme aasta jooksul kokku enam kui 600 000 euroga. Üks rahastatav projekt toimub Eesti Maaülikooli eestvedamisel.

Gentis otsiti ühiskondlikele probleemidele looduspõhiseid lahendusi

19.-20. mail toimus Belgias Gentis ALTER-Net (Europe’s Ecosystem Research Network) konverents, kus otsiti looduspõhiseid lahendusi („nature-based solutions“) erinevatele ühiskondlikele probleemidele. Konverentsi üks korraldajatest oli Eesti Maaülikool.

Majandus- ja sotsiaalinstituudi direktorikandidaat

Täna, 18. mail kell 16 lõppes kandidaatide ülesseadmine majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kohale. Direktorikandidaadiks esitati maamajandusprotsesside ja -poliitikate modelleerimise teadur ning hetkel majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kohuseid täitev Ants-Hannes Viira (PhD).

Teaduslahingus võtavad mõõtu riigi parimad 7.-9. klasside noored

Reedel, 15. mail toimub Eesti Maaülikoolis Teaduslahingu superfinaal, milles võtavad mõõtu maakondlikes eelvoorudes parima tulemuse saanud 7.–9. klasside võistkonnad. Teaduslahingut korraldavad Eesti Maaülikool ja noorteadlasi ühendav projekt „Elus teadus“.

Mustlaik-apollo leviku tagamiseks tuleb säilitada poollooduslikke niite

Teisipäeval, 12. mail tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kadri Kase väitekiri „Mustlaik-apollo [Parnassius mnemosyne (L.)] levik ja elupaiga eelistused Eestis“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Maaülikooli tudengid tõid rahvusvaheliselt pneumosõidukite võistluselt kolmanda koha

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži tudengid osalesid iseehitatud pne...