Sündmused

Konverents "Peretalude tulevikuväljavaated"

Algus kell: 10:00
Lõpp kell: 16:30

EMÜ peahoone aula (Kreutzwaldi 1 A)

PÄEVAKAVA:

  9.30 - 10.00   Kogunemine ja tervituskohv

10.00 - 10.10   Konverentsi avamine - Kalle Hamburg, ETKLi juhatuse esimees

10.10 - 10.20   EMÜ rektori Mait Klaasseni tervitus

10.20 - 10.40   Peretalude määratlus ja roll Eesti ühiskonnas
                        Kaul Nurm, ETKLi peadirektor

10.40 - 11.10   Peretalude väljavaated tulevikus toidu ja taastuvenergia nõudluse kasvu taustal
                        Ivari Padar, EV põllumajandusminister

11.10 - 12.00   Kuidas mõjutavad globaalsed arengud toidusektorit tulevikus
                        Kaupo Vipp, raamatu "Globaalpohmelus" autor

12.00 - 12.30   Peretalude arengu toetamisvõimalused läbi maapoliitika
                        Evelin Jürgenson, EMÜ maakorralduse lektor

12.30 - 13.30   Lõuna

13.30 - 14.00   Peretalud ja nende konkurentsivõimet iseloomustavad tegurid Eesti piima- ja
                        teraviljasektoris - Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikooli teadur

14.00 - 14.20   Kuni 100 lüpsilehmaga spetsialiseerunud piimatootjate sööda osatootlikkus ja
                        seda mõjutavad tegurid - Rando Värnik, Eesti Maaülikooli professor

14.20 - 14.50   Võimalikud lahendused peretalude positsiooni tugevdamiseks ÜPP abil
                        Illar lemetti, Põllumajandusministeeriumi asekantsler

14.50 - 15.10   Kohvipaus

15.10 - 15.40   Peretalude toimimiseks vajalikud tugistruktuurid - põllumajandusharidus, nõuanne,
                        asendusteenistus ja ühistegevus - Toomas Kevvai,
                        Põllumajandusministeeriumi asekantsler

15.40 - 16.10   ÜPP rakendamine erinevates EL liikmesriikides võrrelduna Eestiga
                        Leho Verek, ETKLi nõunik

16.10 - 16.30   Arutelu, järeldused ja kokkuvõtted