Sündmused

Konverents "Põllundustehnika 100"

Algus kell: 11:00
Lõpp kell: 15:00

Tehnikainstituudi auditoorium A204 (Kreutzwaldi 56, Tartu)

Kava

1.    Rektori tervitus
2.    Tehnikainstituudi direktori tervitus
3.    100 aastat põllutöömasianate alasest kõrgkoolitusest Eestis. Professor Jüri Olt
4.    Biomajandustehnoloogiate uurimissuunad. Professor Timo Kikas
5.    Alternatiivkütused ja energiajulgeolek. Doktorant Veljo Raide ja dotsent Risto Ilves
6.    Mustika masinviljelustehnoloogia projekteerimine. TI direktor Margus Arak
7.    Eesti Taimekasvatuse Instituudi agrotehnoloogia osakonna tegevused aastal 2019.    Osakonna juhataja Kalvi Tamm
8.    Külaliste sõnavõtud.

Konverentsile järgneb tänuüritus tehnikamaja auditooriumis B136, algusega kell kell 13.30. Austame väärikaid, avatud on buffee.

Oma osavõtust palume teatada hiljemalt 15. novembriks 2019 aadressil valentina.prigozeva@emu.ee.