Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Anne Ingver

Algus: 16.06.2020 13:00

Videosild

16. juunil kell 13.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Anne Ingveri doktoritöö "Viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastiku mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile. Impact of farming system, pre-crop and weather conditions to yield and quality of spring wheat". Doktoritöö juhendajad on dotsent Evelin Loit ja dr. Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut), oponent dr. Kaija Hakala (Natural Resources Institute, Soome). 

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.