Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Tauri Arumäe

Algus: 17.06.2020 10:00

Videosild

17. juunil kell 10.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Tauri Arumäe doktoritöö "Puistute takseertunnuste hindamine aerolidari mõõtmisandmete põhjal hemiboreaalsetes metsades. Estimating forest variables using airborne lidar measurements in hemi-boreal forests". Kaitsmine toimub videosilla vahendusel. Doktoritöö juhendajad on dotsent Mait Lang, oponent professor Petteri Packalén (School of Forest Sciences, University of Eastern Finland, Soome).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.