Sündmused

Edasi lükatud! Doktoritöö kaitsmine: Paul Fridtjof Mõtsküla

Algus: 19.01.2021 19:00

BigBlueButton

Eesti Maaülikooli doktorandi Paul Fridtjof Mõtsküla doktoritöö "Elektro- ja piltdiagnostika täiendavad rakendused koerte südamehaiguste diagnoosimisel ning prognoosimisel. Contribution to the diagnosis and prognosis of canine cardiac disease through electrodiagnostics and diagnostic imaging" kaitsmine on uue oponendi leidmiseni edasi lükatud!

Doktoritöö juhendaja on Prof. Toomas Orro, Prof. Virginia Luis Fuentes (The Royal Veterinary College, UK), Prof. David Connolly (The Royal Veterinary College, UK) ja Dr. Ranno Viitmaa.

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.