Seminar "Teadusandmete haldamine, mis kasu ma sellest saan?"

Registreerimine seminarile "Teadusandmete haldamine, mis kasu ma sellest saan?"

Nimi
Struktuuriüksus0.00

 

Seminar "Teadusandmete haldamine, mis kasu ma sellest saan?" algab maaülikooli peahoone aulas kell 13.00 ja kestab kuni kolm tundi.

Seminari eesmärk on tutvustada uurimisandmete kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise hetkeseisu Eestis käimasolevate teadusprojektide, uurimisteemade, grantide jms näitel ning anda juhiseid andmehaldusplaanide tegemiseks ja DOI-de loomiseks.

 

PÄEVAKAVA:

  • Avatud teadus Eestis. Martin Eessalu, Haridus- ja Teadusministeerium

Avatud teaduse eesmärk on muuta teadusuuringud avatuks, globaalseks, loovaks ning koostööl põhinevaks, kasutades tänapäevaseid e-infrastruktuure.

Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert Martin Eessalu 

- tutvustab Avatud teaduse rolli Eesti teaduspoliitikas (poliitikakujundamine + elluviimine) ning TAI strateegia ja ETAgi rahastusinstrumentide töörühma soovitusi ja RITA uuringuid,

- räägib Avatud teaduse rahvusvahelises kontekstis EL raamprogrammi nõuetest, Euroopa teaduspilvest jms.

 

  • Kuidas teha andmehaldusplaane? Kersti Laupa, Eesti Maaülikooli raamatukogu 

Teadusuuringu kavandamise käigus on oluline läbi mõelda ja kirja panna, kuidas toimub andmete kogumine ja nendega töötamine uuringu vältel, kellel on ligipääs andmetele ja vastutus andmete eest, mis saab andmetest pärast projekti lõppemist jne. Andmehaldusplaan on praegu kohustuslik Horisont 2020 projektides.

 

  • DOI-de loomine. Kersti Laupa, Eesti Maaülikooli raamatukogu  

DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja toetatud standard, mida haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). Digitaalse Objekti Identifikaatorid (DOI-d) on püsivad identifikaatorid, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas. Eestis käib uurimisandmete registreerimine DataCite Eesti konsortsiumiga liitunud teadusasutuste kaudu. Eesti Maaülikool on DataCite'i liige.