Institutsionaalsed akrediteeringud

2022

2022. aasta märtsis läbis Eesti Maaülikool institutsionaalse akrediteerimise. Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) akrediteeris Eesti Maaülikooli seitsmeks aastaks ja omistas ülikoolile HAKA kvaliteedimärgi

 

Eesti Maaülikooli institutsionaalse akrediteerimise otsus

Institutional Accreditation Report for Estonian University of Life Sciences 2022

Institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi aruanne 2021

Self-evaluation report for institutional accreditation 2021

 

 

2019

Eesti Maaülikooli institutsionaalse akrediteerimise otsus

Institutional Accreditation Report for Estonian University of Life Sciences 2019

 

Self-Assessment Report

Annex 1. Forestry

Annex 2. Crop Production and Marketing

Annex 3. Landscape architecture

 

Kõrgkooli kiri intervjueeritavatele

A letter to the interviewees

 

Hindamiskomisjoni kuulusid / Members of the assessment committee:

 

2012

2012. aasta mais läbis Eesti Maaülikool institutsionaalse akrediteerimise. Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur (EKKA) akrediteeris Eesti Maaülikooli seitsmeks aastaks ja omistas ülikoolile EKKA kvaliteedimärgi. Samuti on Eesti Maaülikooli õppekavagrupid läbinud edukalt kvaliteedihindamise.

 

 

Hindamiskomisjoni kuulusid:

  • Michael Emery, esimees, kõrghariduse konsultant, Suurbritannia

  • Margus Tiru, üliõpilane

  • Birgitta Malmfors, Swedish University of Aricultural Sciences, Rootsi

  • Eero Puolanne, University of Helsinki, Soome

  • Cees Karssen, Wageningen University, Holland

  • Olev Kalda, Veterinaar- ja Toiduamet, Eesti

 

Institutsionaalse akrediteerimise aruanded ja otsused on avalikud ning leitavad EKKA kodulehelt ekka.edu.ee ja EKKA andmebaasist. Esimesed hindamisotsused tehti EKKA hindamisnõukogu poolt 2012. aastal.