Audoktorid

 

NIMI

AMET/ ERIALA

AUDOKTORIKS NIMETAMISE AEG

Ilmar Müürsepp

ELVI sigimisbioloogia osakonna juhataja, doktor (vet)

20.10.1989

Erkki Kivi

Helsingi Ülikooli professor, doktor (pm)

20.10.1989

Paul Limberg

(† 07.10.1997)

Berliini Tehnikaülikooli taimekasvatusinstituudi professor, doktor (agr)

14.06.1991

Arnold Rüütel

ENSV Ülemnõukogu esimees, doktor (pm)

14.06.1991

Voldemar Tilga

(† 20.08.1991)

ELVI mikrobioloogia labori juhataja, professor, doktor (vet)

14.06.1991

Peter Nansen

Taani Kuningliku Veterinaaria ja Põllumajanduse Ülikooli professor, doktor (vet)

08.05.1993

Elmar Järvesoo

(† 19.12.1994)

Tororntos asuva Tartu instituudi direktor, professor, doktor (agr)

31.08.1993

Hans-Jürgen von Maydell
(† 11.07.2010)

Hamburgi Maailma Metsanduse Instituudi professor, doktor (mets)

31.08.1993

Ilkka Viljo Alitalo

Helsinki Loomaarstiteaduse Ülikooli rektor, doktor (vet)

01.06.1994

Hans Wiktorson

Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli professor, doktor (pm)

01.06.1994

Vytautas Sirvidis

Vilniuse Pedagoogikaülikooli agrobioloogia kateedri juhataja, professor, doktor (pm)

11.05.1995

Peter Magnus Tigerstedt

Helsinki Ülikooli professor, Ph.D. (geneetika)

11.05.1995

Esko Viljo Nurmi

Soome Veterinaaria ja Loomakasvatuse Instituudi direktor, doktor (vet)

23.05.1996

Henn Tuherm
(† 12.05.2016)

Läti Põllumajandusülikooli õppeprorektor, doktor

23.05.1996

Ernst Kalm

Kieli Christian-Albrechti Ülikooli loomakasvatuse ja loomapidamise instituudi direktor, doktor (agr)

23.05.1996

Olav R. Skage

Rootsi Põllumajandusülikooli professor

12.06.1997

Lauri Kettunen

Soome Põllumajandusökonoomika Instituudi turumajanduse osakonna juhataja

12.06.1997

Richard Guy Compton

Oxfordi Ülikooli professor

21.05.1998

Ingvar Ekesbo

Rootsi Põllumajandusülikooli veterinaariateaduskonna emeriitprofessor

21.05.1998

Klaus von Gadow

Göttingeni Ülikooli professor

02.03.2000

Ivan Katić

(† 31.08.2018)

Taani Kuninglik Veterinaaria ja Põllumajanduse Ülikool

20.04.2000

Morten Carlsson

NOVA rektor

29.03.2001

Hans Mattsson

Stockholmi Kuningliku Tehnoloogia Instituudi professor

28.02.2001

Rihko Haarlaa

Helsingi Ülikool

24.04.2003

Pekka Huhtanen

Soome Põllumajanduse Uurimiskeskus

24.04.2003

Stig Gösta Einarsson

Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli loomaarstiteaduskonna sünnitusabi ja günekoloogia professor

04.05.2004

Henri-Charles Dubourguier
(† 11.03.2010)

Prantsuse Riikliku Agronoomia Uurimisinstituudi teadusdirektor ning Lille'i Kõrgema Põllumajandusinstituudi keskkonnateaduste professor

27.05.2004

Esko Kalevi Poutiainen

Helsingi Ülikooli emeriitprofessor, kauaaegne Soome Põllumajandusliku Teaduskeskuse direktor

26.05.2005

Eero Matti Olavi Ylätalo

Helsingi Ülikooli professor

25.05.2006

Jaan Timusk

Toronto Ülikooli emeriitprofessor

25.05.2006

Hannu Sakari Saloniemi

(† 25.09.2022)

Helsinki Ülikooli professor

28.06.2007

Viacheslav Maksarov

Loode-Venemaa Riikliku Tehnikaülikooli masinaehitustehnoloogia professor

29.05.2008

Pertti Hari

Helsingi Ülikool

28.05.2009

Lech Szajdak

Poola Teaduste Akadeemia Põllumajandus- ja Metsakeskkonna Instituut

28.05.2009

Jukka Ahokas

Helsingi Ülikool

27.05.2010
John A. Stanturf Ameerika Ühendriikide Metsateenistus, Mississippi State University, Auburn University 24.03.2011 

Urs Niggli

Šveitsi Mahepõllumajanduse Instituut  31.05.2012

Marja-Liisa Hänninen

Helsingi Ülikool 30.05.2013

Guy Smagghe

Ghenti Ülikool 29.05.2014

Jari Hynynen

Soome Metsainstituut 29.05.2014
Mogens Lund Norra Bioökonoomika Uurimisinstituut 28.05.2015
Josep Peñuelas Globaalökoloogia Uuringute Keskuse juht Hispaania Teadusuuringute Nõukogu ja Barcelona Autonoomse Ülikooli ühisuurimiskeskuses, uurija-professor 21.03.2016
Erik Jeppesen NERI madalate järvede ökoloogia ja Aarhusi ülikooli bioloogiainstituudi õppetooli ja Aarhusi ülikooli Arktika keskuse professor 10.11.2017
Poul Hyttel Kopenhaageni Ülikooli Tervise- ja meditsiiniteaduste  teaduskonna veterinaaria- ja loomateaduste osakonna professor 31.05.2018
Alexander Jäger Ülem-Austria Rakendusülikooli professor 30.05.2019
Maarit Johanna Witzell Rootsi põllumajandusteaduste ülikooli metsapatoloogia dotsent 28.05.2020
Christopher Brian Joyce Brightoni Ülikooli professor 27.05.2021
Fernando Valladares Hispaania Rahvusliku Loodusmuuseumi biogeograafia ja globaalmuutuste osakonna professor 26.05.2022
Ulf Magnusson Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli professor 22.06.2023