Emeriitdotsendid

 

Nimi

Teadus-kraad

Struktuuriüksus

Sünniaeg

Emeriteerumise aeg

Huno Eller

teh-knd

VL

08.07.1933

26.04.2007

Alida Kiis

teh-knd VL

15.03.1929

(† 7.01.2022)

26.04.2007

Elbi Lepp

vet-knd

VL

26.08.1939
(† 11.02.2011)

26.04.2007

Ilme Nõmmisto

pm-knd

VL

19.02.1938
(† 18.04.2013)

26.04.2007

Vilma Raudsepp

pm-knd

VL

12.06.1925
(† 28.04.2012)

26.04.2007

Evald Reintam

biol-knd

VL

27.01.1932
(† 27.12.2014)

26.04.2007

Viivi Sikk

pm-knd

VL

03.06.1936

(† 31.05.2018)

26.04.2007

Juhan Simovart

vet-dr

VL

02.12.1937
(† 12.07.2015)

26.04.2007

Edvard Meisner

pm-knd

VL

06.08.1927
(† 06.03.2008)

26.04.2007

Paul Saks

vet-knd

VL

29.05.1918
(† 20.09.2007)

26.04.2007

Aksel Tiik

ped-knd

EPA keh.kasv. kateeder

14.05.1921
(† 30.08.2010)

26.04.2007

Aadu Kolk

vet-knd

VL

03.08.1937
(† 23.08.2013)

28.06.2007

Jaagup Alaots

vet-knd

VL

27.07.1940
(† 15.10.2012)

28.06.2007

Ari Välja

teh-knd

MI

01.01.1930
(† 09.09.2012)

29.11.2007

Paul Kurvits

teh-knd

MI

14.10.1929

(† 10.11.2023)

29.11.2007

Mart Vaus

pm-knd

MI

05.08.1938

29.11.2007

Erich Möldre

maj-knd

MI

21.03.1930

(† 17.03.2022)

29.11.2007

Asta Palm

teh-knd

MI

06.05.1927

(† 14.02.2021)

29.11.2007

Feliks Virma

maj-knd

MI

06.09.1932

(† 11.12.2018)

29.11.2007

Lembit Aadusoo

teh-knd

TE

02.08.1932
(† 14.10.2012)

20.12.2007

Uno Essenson

teh-knd

TE

20.03.1929
(† 20.12.2012)

20.12.2007

Endel Kala

teh-knd

TE

16.06.1923

(† 30.12.2023)

20.12.2007

Meeme Karolin

teh-knd

TE

19.02.1932
(† 14.12.2013)

20.12.2007

Leonhard Linnas

teh-knd

TE

12.11.1933
(† 06.07.2021)

20.12.2007

Vello Meriloo

teh-knd

TE

04.08.1934

(† 18.10.2022)

20.12.2007

Meinhard Pille

teh-knd

TE

07.02.1922
(† 20.03.2009)

20.12.2007

Tõnu Sõõro

teh-knd

TE

22.12.1940

(† 30.01.2019)

20.12.2007

Aleksei Torm

teh-knd

TE

16.02.1927

(† 22.04.2021)

20.12.2007

Valfrid Treier

teh-knd

TE

02.04.1929
(† 14.10.2010)

20.12.2007

Hillar Vallner

füüs-mat-knd

TE

08.10.1930

20.12.2007

Uno Ausmees

teh-knd

TE

27.01.1930
(† 04.01.2008)

20.12.2007

Anne-Liis Sõmermaa

biol-knd

PK

17.06.1938

28.02.2008

Evald Reimets

pm-knd

PK

17.03.1928
(† 18.04.2011)

28.02.2008

Aino Saar

biol-knd

PK

25.06.1926

(† 14.11.2017)

28.02.2008

Endel Turbas

pm-knd

PK

13.02.1929
(† 10.12.2020)
28.02.2008 

Ludvig Raudsepp

pm-knd

PK

21.03.1922
(† 27.01.2012)

28.02.2008

Ervi Lauk

pm-dr

PK

08.07.1942

(† 24.02.2017)

28.02.2008

Malle Kärner

pm-knd

PK

26.04.1942

01.04.2008

Ivar Abel

maj-knd

MS

03.12.1934
(† 22.04.2012)

01.04.2008

Kalju Barkala

maj-knd

MS

24.01.1933
(† 12.07.2010)

01.04.2008

Jaan Kivistik

maj-knd

MS

11.08.1933

01.04.2008

Allan Metsa

maj-knd

MS

16.07.1933
(† 11.03.2015)

01.04.2008

Ants Mikk

maj-knd

MS

16.01.1930
(† 11.12.2011)

01.04.2008

Asser Murutar

filos-knd

MS

24.10.1934
(† 28.03.2017)

01.04.2008

Harri Piho

maj-knd

MS

10.11.1927

(† 19.02.2024)

01.04.2008

Kai Simo

maj-knd

MS

23.06.1938

01.04.2008

Varri Soo

pm-knd

MS

25.09.1928
(† 03.02.2010)

01.04.2008

Armand Sukamägi

pm (ökonoomika)-knd

MS

27.04.1933
(† 27.10.2008)

01.04.2008

Hans Sarv

maj-knd

MS

27.06.1920
(† 03.12.2011)

01.04.2008

Valter Hiis

pm-knd

PK

12.04.1926

(† 20.10.2017)

24.04.2008

Mall Reeben

keemia-knd

VL

07.11.1931

(† 29.12.2018)

01.03.2009

Heino Seemen

pm-dr

MI

27.04.1942

01.09.2009

Helle-Tia Heiter

fil-knd

Keelekeskus

27.03.1933

01.06.2009

Madis Aidnik

vet-knd

VL

16.02.1946
(† 24.04.2017)

01.09.2009

Anne Lüpsik

pm-knd

VL

13.03.1948

01.09.2009

Ülle Lauk

pm-dr PK 13.03.1946 01.10.2009

Kaarin Riives-Kaagjärv

füüs-matem-knd TE 28.08.1942

01.10.2009

Heidi Soe

maj-knd MS 20.02.1941 01.12.2009

Jaak Pikk

pm-knd MI 21.08.1942 01.09.2012
Jaak Jaaniste 

füüs-mat knd

TE 25.05.1944 01.09.2014

Jaan Kuht

pm-knd PK 22.06.1943 01.10.2014

Jaan Leetsar

maj-dr MS 03.04.1946 01.12.2014
Priit Elias pm-dr VL 18.05.1941 01.12.2015
Harri Lille füüs-matem-knd MI 26.06.1941 01.09.2016
Kaljo Voolma biol-dr MI 01.07.1948 01.09.2017
Mihkel Jalakas PhD vet-med VL

19.06.1940

(† 21.09.2017)

01.05.2017
Enn Ernits vet-dr VL 05.05.1945 01.12.2017
Tõnis Peets        teh-knd               TE 24.02.1943       01.09.2018
Vladimir Andrianov  vet-knd VL 31.03.1953 01.10.2018
Jüri Roots teh-knd MS

20.01.1935

(† 14.11.2019)

01.06.2019
Silvi Tölp pm-knd VL 16.12.1948 01.11.2019
Enn Lauringson pm-dr PK 29.08.1954 01.09.2019
Tiiu Saar pm-dr VL 18.01.1955 01.09.2020
Aleksander Lember pm-dr VL 10.01.1955 01.09.2020
Mari Nõmmela PhD (kunstiajalugu) PK 21.09.1950 01.09.2021
Veli Palge teh-dr TI 27.06.1941 01.09.2021
Tiit Randveer PhD (metsandus) MI 26.06.1951 01.09.2022
Siim Maasikamäe PhD teh-dr MI 15.02.1947 01.09.2022