Ülikool arvudes

Eesti Maaülikoolis õpib 2836 üliõpilast, neist:

  • Bakalaureuse- ja integreeritud õppes 1680
  • Rakendus-kõrgharidusõppes 157
  • Magistriõppes 780
  • Doktoriõppes 219

02.10.2019 seisuga töötab meil 1010 inimest, neist 453 akadeemilistel töökohtadel.

Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate arvu hetkeseisu teadasaamiseks sooritage palun päring õppeinfosüsteemist