Ülikool arvudes

Eesti Maaülikoolis õpib 3004 üliõpilast, neist:

  • Bakalaureuseõppes 1252
  • Integreeritud õppes 592 
  • Rakenduskõrgharidusõppes 178
  • Magistriõppes 768
  • Doktoriõppes 214
  • .... sealhulgas välistudengeid 308

18.10.2021 seisuga töötab meil 1051 inimest, neist 457 akadeemilistel töökohtadel.

Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate arvu hetkeseisu teadasaamiseks sooritage palun päring õppeinfosüsteemist