Ülikool arvudes

Eesti Maaülikoolis õpib 3080 üliõpilast, neist:

  • Bakalaureuseõppes 1245
  • Integreeritud õppes 615
  • Rakenduskõrgharidusõppes 156
  • Magistriõppes 863
  • Doktoriõppes 201
  • .... sealhulgas välistudengeid 342

06.09.2022 seisuga on meil 1029 töötajat, neist 465 akadeemilistel töökohtadel.

Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate arvu hetkeseisu teadasaamiseks sooritage palun päring õppeinfosüsteemist