Pressiteated

Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind 2009

Eesmärgiga ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ja tunnustada selles silma paistnud Eesti Maaülikooli kollektiivi liikmeid, kuulutab ülikooli rektor välja konkursi.

 

Konkursil osalemise tingimused.

Konkursil võivad osaleda nii EMÜs töötavad üksikisikud kui kollektiivid, kes on olnud viimase kahe aasta jooksul edukad ja silmapaistvad teadussaavutuste populariseerijad.

Konkureerida võivad ühekordsed tegevused või tegevuste sarjad, originaaltrükised, artiklid või artiklite sarjad.

Juhul kui tööga on seotud patenditaotlus või muu konfidentsiaalsust nõudev asjaolu, lisatakse sellekohane teade konkursimaterjalide juurde.

 

Konkursil osalemiseks tuleb akadeemilisele sekretärile elektrooniliselt esitada järgmised materjalid:

  • tegevuse/toote/trükise ja selle mõju kirjeldus kuni 1 lehekülg;
  • vajadusel lisamaterjalid (trükis).

 

Konkursi tähtaeg on 1. oktoober 2009.

 

Auhinnad.

Auhinnafond on 32 000 krooni (koos maksudega 42 656 krooni), mis jaguneb alljärgnevalt:

            I preemia – 15 000 krooni

            II preemia – 10 000 krooni

            III preemia – 7 000 krooni

 

Konkursitööde hindamine.

Preemiad määrab EMÜ teadus- ja arenduskomisjon. Komisjoni esimees on ametikoha järgi teadusprorektor.

Komisjonil on õigus tutvustada preemiakandidaate avalikkusele.

Komisjonil on õigus kaasata tööde hindamisse eksperte.

Kui komisjoni liige osaleb ise konkursil, ei võta ta osa taotluste hindamisest.

Komisjon võtab preemiate määramise otsuse vastu lihthäälteenamusega.

Preemiad antakse preemia saajatele pidulikult üle EMÜ akadeemilisel aktusel 13. novembril 2009.

 

08.06.2009