Pressiteated

Riigi toel alustab tänavu välismaal doktoriõpinguid üksteist tippspetsialisti

Riikliku koolitustellimuse stipendiumikonkursi raames jagas Sihtasutus Archimedes tänavu doktoriõppeks välismaal välja stipendiumid 11 tippspetsialistile, ühtekokku 7,6 miljoni krooni väärtuses.

Sel aastal määrati stipendium näiteks kalakasvatuse, inimgeograafia, teatriteaduse, folkloristika ja neurobioloogia erialade tudengitele. Lisaks sellele otsustas riik toetada kahe Eesti Maaülikooli tudengi õpinguid veterinaaria residentuuris ning ühe Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria eriala tudengi õpinguid välismaal.

„Praeguses majandussituatsioonis on inimestesse investeerimine oluline ning antud skeem võimaldab doktorantide koolitamise abil tuua Eestisse tippteadmisi, luues sellega eeldused seesuguste kompetentsikeskuste tekkeks, mille rajamiseks meil hetkel veel ressursse ei ole,“ sõnas Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere.

Riik toetab stipendiumisaajaid õpingute nominaalaja jooksul, kattes nii tudengite õppemaksu kui ka elamis- ja reisikulud. Ühe doktorandi koolitamine läheb maksma hinnanguliselt 700 000 – 800 000 krooni, mis jaguneb valdavalt nelja nominaalaja õppeaasta peale.

Sihtasutuse Archimedes, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rektorite Nõukogu koostöös korraldatava stipendiumikonkursi eesmärgiks on koolitada järelkasvu Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppejõududele ning suurendada doktorikraadiga spetsialistide osakaalu avalikus- ja erasektoris.

Riikliku koolitustellimuse programm on avatud kõikidele üliõpilastele, kes soovivad jätkata oma õpinguid doktoriõppe tasemel välisülikoolide juures ja asuvad pärast lõpetamist tööle mõnes Eesti kõrgkoolis akadeemilisel ametikohal. Programm alustas tegevust aastal 2002 ning selle raames on välismaale õppima läinud kokku 92 tudengit. Programmi algusaegadest peale on kraadi kaitsnud 23 tudengit.

Täpsem info:
Märt Miljan
Sihtasutus Archimedes kommunikatsioonijuht
52 15 767

Refereeritud uudise täistekst Archimedes kodulehel www.archimedes.ee

 

12.06.2009