Pressiteated

Maaülikool ootab uusi tudengeid

25. juunist algab avalduste vastuvõtt Eesti Maaülikooli.

Bakalaureuseõppe riiklikele õppekohtadele päevases õppes võetakse tänavu vastu 472 üliõpilast, avaldusi oodatakse  9. juulini. Tasulisse õppesse võetakse avaldusi vastu 23. juulini. Avaldust võib esitada ise kohapeal maaülikooli peahoones Kreutzwaldi 1A ruumis 104 (kella 9-15) või interneti teel www.sais.ee.

Tänavusel sisseastujal on valida 27 eriala vahel. Maastikuarhitektuuri erialal sisseastumiskatsena nõutud joonistamise ja kompositsiooni eksamit saab sooritada vastuvõtukomisjoni igal tööpäeval 25. juunist kuni 9. juulini  kell 9.00 ja 13.00 ning riigieelarvevälistele õppekohtadele kandideerimisel ka 23. juulil kell 10.00.

Maaülikooli sisseastumistingimustes on tänavu üks oluline muudatus - esmakordselt antakse võimalus kandideerida riigieelarvelistele õppekohtadele ka neil, kes pole teinud riigieksameid.

„Riigieksameid sooritamata võtame vastu neid, kes on saanud keskhariduse kutsekoolis, ametikoolis, kutsehariduskeskuses või omandanud keskhariduse siis, kui veel ei tehtudki riigieksameid,“ selgitas maaülikooli õppeprorektor Jüri Lehtsaar. Riigieksamite tulemuste puudumisel asendatakse need lõputunnistuse keskmise hindega. Muudatus ei puuduta loomaarstiks õppida soovijaid.

Kuld- või hõbemedaliga keskkooli lõpetanud või kiitusega kutsekeskhariduskooli lõpetanuid võetakse konkursita õppima loomakasvatussaaduste tootmise õppekava 3 erialale.

Riiklikele õppekohtadele vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 15. juulil, tasulisse õppesse vastuvõetute nimed 29. juulil.

Lähem info: Tiiu Lille, maaülikooli vastuvõtu peaspetsialist, tel 731 3048, 525 3666, tiiu.lille@emu.ee

 

19.06.2009