Pressiteated

Eesti Maaülikooli tulevikukonverents keskendub rohelisele majandusele

Kolmapäeval, 28. septembril algusega kell 11 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A, Tartu) ülikooli 60. juubelile pühendatud tulevikukonverents “Eesti Maa – elamisväärne ja igikestev“, kus käsitletakse loodussäästliku mõtteviisi ning rohelise majandusmudeli loomisega seotud teemasid.

„Loodust ja inimesi väärtustav roheline majandus muutub nii Euroopas kui kogu maailmas üha tähtsamaks,“ selgitas Eesti Maaülikooli teadus- ja arendusosakonna juhataja Andi Pärn. “Läbi uute teadmiste ja tehnoloogiate ning taastuvate loodusvarade säästliku kasutamise kaudu on võimalik jõuda investeeringute suurema tootlikkuseni, vähendades samaaegselt raiskamist ning kahjulikku mõju keskkonnale.“

Konverentsil esinevad ettekannetega Eesti Maaülikooli teadlased ja rektor Mait Klaassen, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, Tartu linnapea Urmas Kruuse ning kirjanik Hando Runnel.

Tulevikukonverentsil käsitletakse maaelu arengu ja maapiirkondade ettevõtluse, metsanduse ja ühiskonna, veterinaarmeditsiini ja loomateaduste, Eesti suurjärvede ja Euroopa kliimauuringute ning integreerituid energiasüsteemide tuleviku probleeme. Konverents lõpeb vilistlaste paneeldiskussiooniga.

Täpsem info ja ajakava: http://www.emu.ee/ylikoolist/eesti-maaulikool-60/tulevikukonverents

Konverentsi videoülekannet on võimalik jälgida: http://video.emu.ee/

Lisaks tulevikukonverentsile toimuvad Eesti Maaülikooli juubelinädalal mitmed teised üritused nii ülikooli tudengitele, vilistlastele kui linnarahvale. 29. septembril on suur Linnarahvapäev, kus kõik huvilised saavad osa suurest rongkäigust, kodumaiste toodete sügislaadast ning juubelikontserdist. Lisainfo: https://www.emu.ee/ylikoolist/eesti-maaulikool-60/

Täpsem info:
Anne Luik – Eesti Maaülikooli teadusprorektor, tel 731 3200, 515 1556

Andi Pärn - Eesti Maaülikooli teadus- ja arendusosakonna juhataja, tel 731 3045, 509 8619