Pressiteated

RMK teadusnõukogu rahastab maaülikooli teadusprojekti

RMK teadusnõukogu valis välja uued teadusprojektid, mida rahastatakse kolme aasta jooksul kokku enam kui 600 000 euroga. Üks rahastatav projekt toimub Eesti Maaülikooli eestvedamisel.

Kokku esitati RMK teadusnõukogule 18 rakendusuuringu rahastamistaotlust ning nende tase oli RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul väga hea. RMK looduskaitseosakonna peaspetsialisti ja teadustegevust kureeriva Kristjan Tõnissoni sõnul andis RMK teadusnõukogu sel korral taotlejatele ette kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks ideid oodati.

Eesti Maaülikooli poolt esitatud projekti raames uuritakse raiete mõju metsade süsinikuringele, projektijuht on Veiko Uri. Uri selgitusel on metsad olulised süsinikusidujad ja tark metsamajandamine võimaldab metsade rolli süsinikuringes veelgi suurendada. Teadmised süsinikuvarudest ja -voogudest on aga täna veel lünklikud selleks, et pakkuda teaduspõhiseid võimalusi kliimamuutustega kohanemiseks. Projekt uurib harvendusraie ja lageraie mõju süsinikuringele majanduslikult olulistes puistutes – kaasikutes ja männikutes. Projekti tulemusena antakse soovitusi metsade majandamiseks, mis tagab puistute suurema süsiniku sidumise. Projekt viiakse läbi Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös. Projekti põhitäitjad on Jürgen Aosaar, Mats Varik, Hardo Becker, Gunnar Morozov, Mai Kukumägi, Krista Lõhmus, Kaido Soosaar, Ivika Ostonen, Kaie Kriiska, Katrin Rosenvald. Rahastamise maht on 226 500 eurot.

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 11 rakendusuuringut kogusummas 1,1 miljonit eurot. Juba lõppenud teadusuuringute tulemustega arvestab RMK oma igapäevatöös.